Kühnau om sundhedsreform: Borgerne vil opleve et demokratisk underskud

Regionsrådsformand i Region Midtjylland mener ikke, at dele af udspillet til en ny sundhedsreform gavner landsdelen.

Regeringen og Dansk Folkeparti har tirsdag på et pressemøde præsenteret et udspil til sundhedsreformen, der indeholder omkring ni milliarder til det danske sundhedsvæsen fra 2020 til 2025.

For regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), er sundhedsudspillet ikke udelukkende positivt trods de ni milliarder. Han mener, at den grundlæggende centralisering, der er tale om i udspillet, kommer til at have negativ effekt på Region Midtjylland.

- Borgerne vil komme til at opleve et stort, demokratisk underskud. Jeg tror, de vil opleve, at man nu statsliggør vores sygehuse, at nu flytter beslutningerne langt væk fra borgerne og at man fjernstyrer vores sygehuse fra København. Det kan jeg på ingen måde se være til gavn for vores landsdel her. Der er en oplagt risiko for, at flere og flere opgaver vil centraliseres i store byer - og ikke mindst i København med den model, man har lagt op til, siger Anders Kühnau til TV MIDTVEST.

Håber ikke, at udspillet vedtages

Foruden centraliseringen af beslutningsprocessen i sygehusvæsenet ser Anders Kühnau en anden udfordrende del for borgerne.

quoteDer er tale om en meget omfattende centralisering med det udspil.

Anders Kühnau, regionsrådsformand, Region Midtjylland

Hvis sundhedsreformen vedtages, bliver politikere afløst af embedsmænd fra staten. Anders Kühnau mener ikke, at det gavner borgerne, hvis de ikke har en politiker, der direkte kan varetage deres interesser.

- Der er tale om en meget omfattende centralisering med det udspil, der kommer her. Der er tale om, at vi i fremtiden kommer til at, hvis sundhedsreformen bliver til noget - hvilket jeg håber, at den ikke bliver - at vores sygehuse fremover bliver fjernstyret fra København. At politikere vil blive erstattet af embedsmænd til at styre vores sundhedsvæsen. Det kan jeg på ingen måde se være til borgernes gavn. Jeg mener, at borgerne har brug for politikere til at varetage deres interesser på sundhedsområdet, siger Anders Kühnau.

- Jeg mener, borgerne er bedre stillet, siger Las Løkke Rasmussen. Se interview med statsministeren om sundehdsreformen her. 

Prioriterer det nære sundhedsvæsen

Selv om Anders Kühnau ser mange negative ting ved udspillet til sundhedsreformen, ser han der også noget positivt.

I regeringen og Dansk Folkepartis udspil skal der afsættes penge til det nære sundhedsvæsen, og det er vigtigt, mener regionsrådsformanden.

- Det er godt, at man vil prioritere det nære sundhedsvæsen. At man vil afsætte nogle penge til flere sundhedshuse, til at udbygge det nære sundhedsvæsen og de indsatser, der er i det nære sundhedsvæsen. Det er der brug for. Det er også det, regionerne har arbejdet for igennem lang tid sammen med regionerne og de praktiserende læger. Det arbejde vil jeg ønske, at vi kan fortsætte, for det er rigtig vigtigt.

Finansminister: Ekstra akutberedskab og mere personale

Finansminister Kristian Jensen (V), ser positivt på sundhedsreformens betydning i Region Midtjylland.

- Det her betyder, at vi får to ekstra akutberedskaber – sådan at vi får dækket Midt- og Vestjylland noget bedre med akutberedskaber. Vi kan se, at der er rigtig mange borgere, der er utrygge i forhold til, hvad er det for en slags hjælp, der kommer, hvis man er ude for et uheld. Og derfor – ved at skabe to ekstra akutberedskaber – så får viflyttet hjælpen tættere på borgere i Midt- og Vestjylland. Det betyder også, at vi får afsat nogle midler til, at der kan skabes flere sundshedshuse, hvor opgaver kan løses decentralt i stedet for, at man skal ind til det nye sygehus i Stødstrup, siger Kristian Jensen.

Foruden de to ekstra akutberedskaber vil regeringen og DF øge optaget af almenpraktiserende læger, sygeplejersker og SOSU-assistenter, så der kan komme mere personale til regionen.

Finansminister Kristian Jensen (V) fortæller om sundhedsreformens betydning i Region Midtjylland.
Foto: TV 2