Kristne friskoler stormer frem

Flere og flere vælger en kristen friskole frem for den almindelige folkeskole.

Elvetallet vokser på de kristne friskoler. I Midt- og Vestjylland er der i alt otte kristne friskoler, på syv af dem har man de seneste år oplevet en markant fremgang. I 2005 var der i alt 1.365 elerver på landsdelens kristne friskoler, i dag er det steget til 1.834.

Andagt og bordvers

Hverdagen på en kristen friskole er anderledes end på en almindelig folkeskole. På Den Kristne Friskole i Holstebro er der blandt andet andagt, bøn, bordvers og ekstra kristendomstimer, men det er ikke nødvendigt at komme fra et kristent hjem for at være elev her. Shannon Leth er elev på skolen i Holstebro, og selvom hun ikke kommer fra et kirkeligt hjem, er det ikke tilfældigt, at hun går på en kristen friskole.

- Det at man synger en morgensang og har kristne værdier, hvor man lærer at behandle hinanden ordenligt, være gode ved hinanden og tænke på andre synes vi er et plus, som de får med herfra, siger Jeannette Leth der er mor til Shannon.   

På landsplan er der i alt 35 kristne friskoler. Her er antallet af elever de seneste seks år steget fra 5.729 til 6.649 elever. 

Se indslag om fremgangen på de kristne friskoler her:

 

Landsdelens kristne friskoler har de seneste år oplevet en stor tilstrømning af elever. Og det er ikke kun forældre med kristen baggrund, som sender deres børn i skolerne.