Kraftigt iltsvind i Limfjorden

Store dele af fjorden ramt af iltsvind og giftig svovlbrinte.

Limfjorden har været hårdt plaget af iltsvind i juli og august. Det viser årets første iltsvinds-rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) under Aarhus Universitet.

Manglen på ilt i vandet har været så kraftig, at der flere er udviklet giftig svovlbrinte. Det første iltsvind i fjorden blev konstateret i begyndelsen af juli, da omkring 15 procent af fjordens areal var ramt.

Et kraftigt blæsevejr i slutningen af juli forbedrede forholdene, men fra midten af august var der igen problemer, blandt andet i Lovns Bredning.

Det er blandt andet isvinteren og den varme sommer, der er skyld i problemerne.

Eksternt link - se rapporten her.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.