Kort: Her skal stærekasserne stå

44 vejstrækninger, heraf fem i det midt- og vestjyske, er særligt udsatte og kan byde ind for at få opsat stærekasser.

Vejdirektoratet har kortlagt 44 vejstrækninger, hvor der typisk sker flest uheld i Danmark. De pågældende kommuner med de særligt udsatte vejstrækninger kan byde ind med et ønske om at få opsat stærekasser, og Vejdirektoratet vil på baggrund heraf sammen med Rigspolitiet tage stilling til, hvor stærekasserne opsættes.

Fem af stærekasserne kan være på vej til Midt- og Vestjylland - en på Mors, en ved Herning, en ved Ringkøbing og to sydøst for Holstebro.

Vejdirektoratet har kortlagt 44 vejstrækninger med flest uheld, som kan byde ind for at få opsat stærekasser.
Vejdirektoratet har kortlagt 44 vejstrækninger med flest uheld, som kan byde ind for at få opsat stærekasser.

Regeringen vil begynde med at sætte ind med stærekasser på de af Vej-direktoratet anbefalede strækninger.

- I tilrettelæggelsen af pilotprojektet vil vi have fokus på, at stærekasserne opstilles der, hvor der erfaringsmæssigt sker flest ulykker, og hvor den fore-byggende effekt af stærekasserne derfor må forventes at være allerstørst, siger Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister og fortsætter:

- Der skal nemlig ikke herske tvivl om, at hastighedskontrollen skal ske med det formål at forebygge ulykker – og ikke at skovle penge ind i statskassen.

quoteHvis det som forventet viser sig, at stærekasserne har den ønskede effekt, kan vi skalere pilotprojektet op og omdanne endnu flere fotovogne til stærekasser.

Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister

Stærekasserne skal erstatte nogle af politiets mange fotovogne. 20 ud af 100 fotovogne bliver afskaffet og erstattet af fastmonterede stærekasser, hvor bilisterne vil blive mødt med advarselsskilte på forhånd, så de kan nå at lette foden fra speederen. Men flere fotovogne kan blive erstattet af stærekasser.

- Da vi ikke med sikkerhed kan sige, hvilken effekt stærekasserne vil have på de danske bilister, og hvordan kameraerne fra de mobile vogne vil fungere i stærekasser, herunder deres robusthed over for hærværk, starter vi med at overføre 20 kameraer fra fotovognene til stærekasser på de særligt farlige strækninger. Hvis det som forventet viser sig, at stærekasserne har den ønskede effekt, nemlig den at folk letter foden fra speederen på farlige strækninger, kan vi skalere pilotprojektet op og omdanne endnu flere fotovogne til stærekasser, siger Ole Birk Olesen.

Ændringen kommer til at ske i løbet af det kommende år.