Kommuner: Vi gør, hvad vi kan for at løse vandproblemerne

Kommuner og stat får i dag kritik af flere organisationer for ikke at håndtere landproblemer godt nok. Kommunerne er klar til løsninger, men det kommer til at tage tid.

Der er ikke noget kvikfix på de store problemer, som mange landmænd og boligejere i disse dage oplever rundt i landet. Sådan er meldingen i dag fra Kommunernes Landsforening ovenpå at Landbrug & Fødevarer er gået sammen med Danske Vandløb om at indkalde til et stormøde.

Annette Mosegaard er konservativt medlem af byrådet i Ikast-Brande, men er også medlem af Kommunernes Landsforenings miljø- og forsyningsudvalg. Hun medgiver at udfordringerne er store.

- Jeg tror vi bliver nødt til at tage en alvorlig snak om, hvad er det vi gør. Fordi vi ser de her mere og mere ekstreme situationer. Men lige nu og her der er grøden jo på sit laveste, så det er ikke løsningen lige nu at gå ud og gøre noget. Men vi bliver nødt til at handle på det, siger Annette Mosegaard.

Reglerne skal ændres

Landbrug & Fødevarer mener, at kommuner og regeringen skal tage ansvar i forhold til de vandløb, der skal lede regnen væk fra landmændenes marker.

- Vejret kan vi aldrig være herre over, og store mængder regn er ikke fremmed. Men den manglende handling fra mange kommuner og regeringen i forhold til vores vandløb er et svigt af både husejere, diverse lodsejere samt mange landmænd. Der er behov for langt større handling fra kommunerne, så gennemstrømningen i vandløbene forbedres, og fra statens side har vi stærkt brug for en forbedret vandløbslov, siger Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

Kommunernes Landsforening har ifølge Annette Mosegaard stort fokus på vand og oversvømmelser. Og hun er enig i, at der skal en ændring til, når vandmængderne bliver større og større.

- Jeg tror på at kommunerne overholder regulativerne, men spørgsmålet er om regulativerne er gode nok i forhold til det vi ser, og den udvikling vi ser, siger Annette Mosegaard.

Det lange seje træk

De seneste dage har vi set store vandmasser langs Gudenåen og Storåen. Og flere steder skaber vandet store problemer. Og det kræver ifølge Annette Mosegaard ny planlægning i fremtiden.

- Vi kommer til at indtænke det i den måde vi laver byerne på, og den måde vi udvikler på. At man bruger de problemer man har til at skabe attraktive bymiljøer, for at hjælpe på landet med at trække vandet ind. Men der er bare ikke noget kvikfix her. Det tager lang tid at løse de her problemer, siger Annette Mosegaard.

Også Ålauget GST (Gudenåen – Silkeborg – Tange Sø) er medarrangør af stormødet, der bliver holdt den 29. februar i Brædstrup.

 

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.