Kollerup: Der skal mere end bøder til at sikre værdig dyretransport

Det er godt, at ulovlig dyretransport skal følges til dørs med bøder. Men der skal også mere kontrol, mener socialdemokrat.

Det er fornuftigt, at miljø- og fødevareministeren vil sikre, at der gives bøder, når der sker lovovertrædelser under transporten af dyr. Men der skal meget mere kontrol til at sikre, at dyrene bliver transporteret på lovlig og værdig vis.

Det mener Simon Kollerup, der er fødevare- og dyrevelfærdsordfører for Socialdemokratiet.

Hans reaktion kommer, efter at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har meddelt, at han ønsker bedre opfølgning på brud på reglerne. Ministeren vil også gøre det muligt at straffe embedsmænd for mangelfuld kontrol af dyretransporter.

- Hvis ministeren tror, at han er kommet rundt om problemet med dyretransporter ved at sige, at man skal sanktionere, når der er overtrædelser, så må han tro om igen.

- Vi har langt højere ambitioner i Socialdemokratiet for at sikre en god og værdig dyretransport. Vi har flere krav til ministeren, som vi opfordrer til at indkalde til politiske forhandlinger, så vi kan lave en skærpelse af kontroller, som der skal være flere af, siger ordføreren.

Ministerens ordre kommer, efter at en redegørelse har vist "rod" i Fødevarestyrelsen, hvilket ministeren har kaldt utilfredsstillende. Derfor skal styrelsen blive bedre til at følge op på brud på reglerne for transport af levende dyr.

Fremover skal fund af en overtrædelse følges op inden for en måned. Og styrelsen skal sikre, at der er personale nok til at løse opgaven.

Det er glædeligt, mener Simon Kollerup. Men han peger på, at der ligeledes bør blive foretaget langt flere kontroller for at sikre forholdene for dyrene. Han kritiserer, at der er for få sporadiske stikprøvekontroller i dag.

- Man skal begynde at kontrollere nogle af de ting, som man ikke kontrollerer i dag. Det er for eksempel kontrol af, hvor mange dyr der i virkeligheden er i de lastbiler, vi sender ud af Danmark.

Enhedslistens dyrevelfærdsordfører, Søren Egge Rasmussen, er helt enig i, at der bør komme yderligere kontrol med, hvor mange dyr der transporteres.

Han ser frem til at læse redegørelsen over Fødevarestyrelsens arbejde. For det lyder, som om der er nogle ansatte, som har svigtet, når ministeren vil gøre det muligt at straffe embedsmænd, lyder det.

- Det er grisene, som har lidt under det med for dårlig dyrevelfærd under de lange transporter. Det er nødvendigt at stramme op og sikre ordentlig dyrevelfærd, siger ordføreren.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.