Kødkrig: Danish Crown udfordrer Tican i kampen om slagtesvin

Danske svinebønder er de store vindere i krigen om de danske slagtesvin

Krigen om de danske slagtesvin blev yderligere skærpet i dag, med Dansh Crowns tilbud om ekstra betaling til de landmænd, der vil levere grise til selskabet.

Danish Crown tilbyder et såkaldt "væksttillæg" på 50 øre, for hvert kilo ekstra svinekød landmændene leverer til slagtning.  

Den offensive satsning skal, ifølge Danish Crown, vende de seneste års udvikling, hvor flere og flere grise køres ud af landet og sendes til opfedning i Tyskland, i stedet for at blive slagtet herhjemme.

Samtidig er det en krigs-erklæring overfor konkurrenten Tican i Thisted, som, før påske bød nye leverandører til slagteriet velkommen, med et tillæg på 50 ør pr. kilo svinekød.

Og krigen om de danske slagtesvin hilses velkommen af landmændene, der soler sig i udsigten til en bedre økonomi. I organisationen Danske Svineproducenter undrer formanden, Henrik Mortensen, sig dog også en smule, på vegne af sine medlemmer. 

 

quoteDe trofaste andelshavere må uundgåeligt føle sig tilsidesat

Formand Henrik Mortensen, Danske Svineproducenter

- De trofaste andelshavere uden vækstmuligheder må uundgåeligt føle sig tilsidesat, når nye og måske tidligere Danish Crown andelshavere skal belønnes med betydelige merpriser, siger Henrik Mortensen.

Formanden mener, at selskabets seneste initiativ kan opfattes som et brud mod den  normale opfattelse af driften af en andelsvirksomhed.

- Historisk har der været tradition for at behandle selskabets andelshaverne nogenlunde ens. Med andre ord kan dette være starten på en game-changer i forhold til opfattelsen af vores andelsslagteri, siger Henrik Mortensen.  

Formanden for Danish Crowns bestyrelse, Erik Bredholt har en helt anden opfattelse af den nye vækstpakke, som han mener er til gavn for alle selskabets ejere.

- En nuværende andelshaver kan udvide sin produktion.  En specialiseret producent producent af smågrise kan leje en stald og begynde at levere slagtegrise og endelig byder vi nye andelshavere velkommen i selskabet med et kontant tillæg.  Ikke underligt at jeg har store forventninger til initiativerne, siger Erik Bredholt.