Københavns Universitet: Lundes afskrift er bagateller

19 tilfælde af genbrug i afhandling om Grundtvig er ikke i strid med god praksis, fastslår universitet.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har ikke handlet i strid med god videnskabelig praksis, fastslår Københavns Universitet.

Universitetet har fundet 19 tilfælde af genbrug i ministerens ph.d.-afhandling om Grundtvig.

- Det er ofte korte eller refererende tekstpassager samt tekster, der gengiver en almen forståelse. I de fleste tilfælde er der således tale om "bagateller", skriver universitetet.

- Det er dog kritisabelt, at én specifik forfatter ikke er citeret og nævnt i litteraturlisten, ligesom det generelt bør fremgå, når en afhandling bygger på et kandidatspeciale, som det er tilfældet her, skriver Praksisudvalget videre.
    
Afgørelsen kommer fra Praksisudvalget under Københavns Universitets Teologiske Fakultet - det er et udvalg, som behandler spørgsmål om videnskabelig praksis.

 • Udvalget konkluderer enstemmigt, at der ikke er handlet mod reglerne for god videnskabelig praksis i ph.d.-afhandlingen om N.F.S. Grundtvig.
   
 • Der er fundet 19 tilfælde af genbrug af tekst i afhandlingen, men det er "overvejende bagateller", mener udvalget.   
   
 • I ét tilfælde burde en forfatter være citeret og nævnt i litteraturlisten.
   
 • Samtidig burde det havde fremgået, at ph.d.-afhandlingen bygger på Esben Lunde Larsens kandidatspeciale.
   
 • Udvalget synes dog, "at der ikke vildledes om egen indsats i en sådan grad, at det er i strid med god videnskabelig praksis".

/ritzau/


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.