Klimaforslag: Markant dyrere benzin og diesel

Enhedslisten har lagt en klimaplan frem, hvor prisen på benzin og diesel skal hæves med 69 øre pr. liter. I Midt- og Vestjylland får forslaget ringe opbakning.

28:24

Når danskerne bliver spurgt om, hvilke politikområder, de går op i - så ligger klimapolitikken i top. Men hvad vil Folketingets partier gøre for at komme klimaudfordringen til livs? Se debatten i Krydsfelt her.

Enhedslisten har præsenteret et ambitiøst klimaudspil, der blandt andet skal få danskerne til vælge andre drivmidler end de traditionelle. Fremover skal det i følge partiet være markant dyrere at køre i benzin- og dieselbiler.

- Vi har et problem, der skal løses. Nemlig, at vi bevæger os mod en global opvarmning, der er fuldstændig uholdbar. Kan vi ikke holde os indenfor det mål, som FN har sat om at begrænse stigningen i temperaturen på halvanden grad, så har vi et kæmpestort klimaproblem, vurderer Jakob Sølvhøj, der er valgt til Folketinget for Enhedslisten i Vestjylland.

Læs også Markant udmelding: LA i Vestjylland kalder registreringsafgiften en dummebøde

- Vi skal så hurtigt som muligt have afviklet benzin- og dieselbiler, siger Jakob Sølvhøj.

Jakob Sølvhøj er med i panelet i denne uges Krydsfelt på TV MIDTVEST, hvor klimapolitikken er til debat. Med i studiet er også tre medlemmer af Folketingets Energi- og Forsynings- og klimaudvalg: Thomas Danielsen (Venstre), Orla Østerby (Konservative) og Karin Gaardsted (Socialdemokratiet). Ingen af de tre kan bakke op om Enhedslistens forslag om en prisstigning på 69 øre på en liter benzin og en liter diesel.

- Langt hen ad vejen er vi enige med Enhedslisten, men på det her punkt omkring de 69 øre, der er vi ikke, siger Karin Gaardsted, socialdemokratisk folketingsmedlem fra Viborg.

- Det vil ramme herude, hvor man er nødt til at have en bil eller måske endda to biler, mener socialdemokraten. 

V og K: Et forslag født i storbyen

Konservative skruer bissen yderligere på og kalder Enhedslistens klimaplan for et politisk udspil, der bærer præg af, at det kommer fra storbyen - og dermed er med til at skævvride Danmark.

- Jakob (Sølvhøj, red.) står jo her som Enhedslisten-mand, men han er jo ramt af, at det her er født i storbyen. Og det bærer det så utrolig meget præg af. Vi kan ikke bruge det til noget. Og det er godt, at der partier, der er mere velafbalancerede og også tager hensyn til yderområderne, siger Orla Østerby, konservativt folketingsmedlem fra Lemvig.  

Også Venstre kritiserer 'geografien' i udspillet. Enhedslistens plan vil måske kunne få medvind i København, men får det ikke i Vestjylland, hvor borgerne har brug for at kunne køre bil - og også skal kunne betale for den brændstof, de er nødt til at fylde på den.

Læs også Par om klimaudspil: Uretfærdigt, at folk på landet skal betale for klimamål

- Det er et udspil, der helt åbenlyst udspringer fra hovedstaden, hvor Enhedslisten selvfølgelig står stærkt, mener Venstres Thomas Danielsen.

- Og udfordringen er ikke bare de 69 øre. Det er lige så meget roadpricing, som man også vil pålægge motorveje, landeveje og byer. I Vestjylland er vi meget mobile - man kører længere for at komme på arbejde - der beder Enhedslisten - sagt lidt groft - om at få tvangsflyttet folk væk fra Vestjylland, lyder det fra Thomas Danielsen, der er valgt til Folketinget i Struer-kredsen.

Norge er forbilledet

Trods kritikken fastholder Enhedslisten, at der er behov for både ambition og nybrud. Venstrefløjspartiet mener ikke, den nuværende regering er ambitiøs nok på det klimapolitiske felt. Det handler om at ændre danskernes adfærd, så de vælger andre end benzin- og dieselbiler. Enhedslisten foreslår, at Danmark begynder at kigge til Norge.

- I dag er hver anden solgte bil i Norge en elbil. Herhjemme er det under en procent. Det tyder på, at vi kunne gøre noget mere, siger Jakob Sølvhøj.

Men geografien? Der er længere mellem husene her i landsdelen, end i hovedstaden, ikke?

- Og derfor vil vi flere ting. Vi vil fjerne registreringsafgiften på de små og de mellemstore elbiler i en væsentligt længere periode - end de afgiftsnedsættelser, der har været. Derudover vil vi give et tilskud til de første 250.000 mennesker, der køber en elbil - for vi ved, at elbiler er dyre. Derudover vil vi investere massivt i den kollektive trafik, forklarer Enhedslistens folketingsmedlem i Vestjylland.

ENHEDSLISTENS KLIMAPLAN

Bilparken

Nye diesel- og benzinbiler skal forbydes fra hhv. 2022 og 2025. Fra 2020 skal prisen på både en liter benzin og en liter diesel hæves med 69 øre. Der skal indføres vejafgift over hele landet. Dyrest skal det være at køre bil i de større byer, hvor Enhedslisten vil indføre en afgift på 1,25 kr. pr. kilometer. Ydermere skal de seneste års lempelser af registreringsafgiften rulles tilbage. Omvendt skal skrotningspræmien for benzin-, diesel- og hybridbiler hæves til 20.000 kr. i 2026. Det skal også være billigere at købe elbiler. Enhedslisten vil give en kontant støtte til køb af 250.000 elbiler fra 2020 til 2025. Støtten varierer fra 50.000 til 100.000 kr. Der skal investeres op mod 40 mia. kr. i den kollektive trafik over de næste ti år, hvor priserne skal sænkes med 30 pct. fra 2020.

 

Flyrejser

Enhedslisten vil indføre en afgift, der gøres afhængig af antallet af flyrejser om året, rejsens længde, og hvor i flyet man sidder. Det skal ifølge partiet gøre det muligt for børnefamilier fortsat at tage på ferie en gang om året, mens det skal være markant dyrere at flyve interkontinentalt på business class.

 

Landbruget

Der skal indføres afgifter på husdyr, afgrødedyrkning og kunstgødning for at nedbringe udledningen af drivhusgasser i landbruget. Hver landbrugsbedrift skal betale 700 kr. pr. udledt ton CO2 fra 2027. Hele provenuet skal geninvesteres i en grøn omstilling af landbruget.

 

Klimalov

Der indføres en forpligtende klimalov, der binder den siddende regering til, at Danmark holder sig på kursen mod 70 pct. reduktion i 2030 og mod at blive et såkaldt nulemissionssamfund senest i 2040.

 

Plastik

Danmark skal i EU arbejde for at forbyde eksport af plast, så de europæiske lande tvinges til selv at håndtere sit plasticaffald. Derudover skal det fra 2030 forbydes at importere plastaffald, så man ikke kan tjene penge på at brænde det af og producere energi. Dansk erhvervsliv skal desuden pålægges at sortere al plast inden 2030.

 

Kilde: Enhedslistens klimaplan 2030. En socialt retfærdig vej til det grønne samfund

 

Se mere