Kig nu mod Jylland: Skarp kritik af statsstøttet københavnsk erhvervseventyr

Det rammer skævt, når regeringen støtter projekter i hovedstaden uden skelen til provinsen. Sådan lyder det fra Landdistrikernes fællesråd.

Foto: Erhvervsministeriet

Forholdene for erhvervslivet i Hovedstaden skal syrkes frem mod år 2030. Derfor støtter regeringen det projekt, der mandag blev lanceret på et pressemøde på Avedøreværket.

Det er både et meget spændende og ambitiøst projekt, der på én gang vil hjælpe os med at skabe nye erhvervsarealer tæt på motorvej og lufthavn.

Rasmus Jarlov, Erhvervsminister (K). 

Planen går ud på at etablere et helt nyt erhvervsområde tæt på København ved navn "Holmene". Det er Hvidovre Kommune der står bag planerne, der indeholder en række kunstigt skabte ø´er, hvor særligt produktions- og videnserhverv kan etablere sig i fremtiden.

- Jeg er meget begejstret for projektplanerne. Det er både et meget spændende og ambitiøst projekt, der på én gang vil hjælpe os med at skabe nye erhvervsarealer tæt på motorvej og lufthavn, nye arbejdspladser og nye grønne, rekreative områder. Derfor vil regeringen gå i dialog med Hvidovre Kommune om realiseringen af dette projekt, siger Erhvervsminister Rasmus Jarlov. 

Set fra min stol ville det have været oplagt at se på projekter der i stedet, det ville samtidig kunne være med til at understøtte bosætningen rundt i hele landet.

Steffen Damsgaard, formand Landdistrikternes fællesråd.

Ministeren understreger, at projektet ikke kun vil styrke hovedstaden. Det vil også betyde vækst i resten af Danmark, da hovedstadsområdet er en vækstmotor for hele landet. 

Kritik fra provinsen

At projektet ifølge ministeren vil gavne hele Danmark betyder ikke, at formanden for Landdistrikternes fællesråd er tilhænger af forslaget. Ifølge Steffen Damsgaard burde man slet ikke smide statslige kroner i en projekt i hovedstaden. 

- Der er masser af eksisterende land at tage i brug i hele landet. Set fra min stol ville det have været oplagt at se på projekter der i stedet, det ville samtidig kunne være med til at understøtte bosætningen rundt i hele landet, lyder det fra Steffen Damsgaard til TV MIDTVEST. 

Hos en af landets førende erhverskommuner, Ikast-Brande, frygter man ikke for konsekvenserne af udsigten til flere erhverskvadratmeter i hovedstaden. Det i en tid, hvor man selv oplever at have ledige grunde til erhverv i kommunen. 

Kravene til den udvikling vi vil have til resten af landet er meget høje nu, efter den plan vi har set i dag.

Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes fællesråd. 

- Hvis man har en plan om at bo i vores kommune, så flytter man ikke over på en ø i København. Jeg ser det ikke som en mulighed for at tiltrække virksomheder til landet, der kun vil være i hovedstaden men som i dag ikke kan finde en egnet location, lyder det fra Ib Boye Lauritsen (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune. 

Storebæltskompencation nødvendig

Noget for noget. Et princip der ofte er blevet anvendt, når store i den østlige del af landet er blevet prioriteret med statslige kroner. Det princip kan, hvis det står til Landdistrikternes fællesråd, meget vel igen komme på tale, hvis regeringen holder ord og støtter op om projektet i Hvidovre med statslige støttekroner. 

- Hvis man vil det her projekt er det helt i orden. Så skal man bare have det andet ben med, der skal skabes udvikling i resten af landet. Kravene til den udvikling er meget høje nu, efter den plan vi har set i dag, lyder det fra Steffen Damsgaard. 

Bliver projektet ved København gennemført i sin nuværende form vil det tilføre 700.000 nye kvadratmeter i området omkring Avedøre Holme. 

01:38

Det vækker kritik fra en interesseorganisation, at regeringen vil støtte et storstilet erhvervsprojekt i hovedstaden. 

Luk video