Kastration: Forslag kan give mindre dyrevelfærd

Fødevareminister Esben Lunde Larsen møder modstand med et nyt forslag, der ellers skulle hjælpe danske smågrise til en mindre smertefuld start på livet.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen vil give landmænd lov til at lokalbedøve deres grise, inden de bliver kastreret. Men det gavner slet ikke dyrevelfærden, mener Den Danske Dyrlægeforening.

- Det tager nogle minutter, hvor grisen har sine fulde sanser, og så skal der gå lidt tid, før man må lave det kirurgiske indgreb på den. Og under de få minutter, det drejer sig om, bliver grisen voldsomt stresspåvirket, siger Carsten Jensen, Formand, Den Danske Dyrlægeforening.

quoteJeg mener, at man skal lade dyrlæger lave dyrlægearbejde, og ligeså snart der skal laves bedøvelse, så skal det være fagpersoner, der gør det.

Carsten Jensen, Formand, Den Danske Dyrlægeforening

Forslaget om at lade landmændene bedøve deres egne grise, kommer som et forsøg på at imødekomme de mange politikere og meningsdannere, der har krævet forbud mod kastration. 

- Vi kommer med forslaget, fordi vi i regeringen er optaget af at have så stor dyrevelfærd omkring vores svineproduktion, som der er mulighed for, siger Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen.

Landmand Ejnar Thomsen kastrerer hvert år omkring 5000 små hangrise. Nu bliver han én af de landmænd, som snart selv får lov at bedøve sine grise. Men han er usikker på, om metoden er den rigtige.

- Man kan diskutere, om grisen har mindre smerte, når den er blevet indekseret af en kanyle i testiklen, end ved at blive kastreret hurtigt, og få smertelindring bagefter, siger Ejnar Thomsen, svineproducent, Sir.

VOLDSOMME BILLEDER!Det kan virke brutalt, når små grise bliver kastreret uden bedøvelse.

Dyrlæger: Landmænd bør ikke bedøve selv

Den Danske Dyrlægeforening mener slet ikke, den nye metode vil gavne dyrevelfærden. Tværtimod fraråder de, at bedøvelsen skal udføres af landmænd.

- Jeg synes, det er en forkert vej at gå, og selve metoden er dårlig. Jeg mener, at man skal lade dyrlæger lave dyrlægearbejde, og ligeså snart der skal laves bedøvelse, så skal det være fagpersoner, der gør det, siger Carsten Jensen, Formand, Den Danske Dyrlægeforening.

Han mener, at forslaget fra ministeren kan påføre grisene endnu mere smerte, end det er tilfældet i dag.

- Man skal påføre det her under huden og i testiklen og sædstrengen, og det betyder, at det tager noget tid, og grisen skal være fikseret, så det er en stor stresspåvirkning, man giver grisen, siger Carsten Jensen, Formand, Den Danske Dyrlægeforening.

15 millioner danske grise bliver hvert år kastreret, fordi omkring én procent af dem ellers ville have bismag og ornelugt, når de blev slagtet.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen vil give landmænd lov til at lokalbedøve deres grise, inden de bliver kastreret.
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen vil give landmænd lov til at lokalbedøve deres grise, inden de bliver kastreret.
Foto: Sebastian Andreasen, TV MIDTVEST

Minister: Dyrlæger beskytter eget erhverv

Svineproducent Ejnar Thomsen ville allerhelst være helt fri for at skulle kastrere sine grise selv. Og det er faktisk muligt. Det kan ske ved enten at sortere kødet på slagteriet eller ved at give vaccine. Men især den sidste løsning er forbundet med store udfordringer.

- Problemet ved det er, at der er nogle markeder, som ikke vil aftage de her grise, som er vaccineret. Men det ville være langt det bedste for grisene at gøre, siger Carsten Jensen, Formand, Den Danske Dyrlægeforening.

quoteDe danske landmænd er klart de mest kompetente til at håndtere deres egne dyr, og kritik fra dyrlæger må mere handle om, at de selv har et ønske om at beskytte deres erhverv.

Esben Lunde Larsen, Miljø- og Fødevareminister.

Ind til forbrugerne vil have vaccineret svinekød, eller slagterier får metoder at sortere det ornelugtende kød fra, så vil regeringen sende landmændene på skolebænken, så de kan lære at bedøve.

- De danske landmænd er klart de mest kompetente til at håndtere deres egne dyr, og kritik fra dyrlæger må mere handle om, at de selv har et ønske om at beskytte deres erhverv, siger Esben Lunde Larsen, Miljø- og Fødevareminister.

I første omgang får landmændene lov at bedøve deres egne grise som et forsøg. Det ventes at træde i kraft 1. januar 2018.