Jægerne: Drop indhegning af krondyr

En ny rapport fra Aarhus Universitet peger på, at det vil være en fordel at hegne krondyr inde, men det er en dårlig idé, mener jægerforbundet.

Det er helt forkert at hegne naturen inde. Det mener Danmarks Jægerforbund efter en ny rapport fra Aarhus Universitet påpeger, at det vil være en fordel at hegne de store krondyr inde.

- Danmark er et lille land med meget landbrugsjord, som er en del af vores natur, hvor hjortevildtet færdes naturligt. Derfor vil det være helt forkert at hegne det inde, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.

I følge rapporten vil den danske natur blive styrket, hvis store naturområder med kronvildt bliver hegnet ind.

- De store planteædere er vigtige nøglearter i vores økosystemer, fordi de bidrager til at skabe levesteder og bidrager med ressourcer til andre arter, siger Camilla Fløjgaard fra Nationalt Center for Miljø og Energi.

Danmarks Jægerforbund mener derimod, at hegn i naturen vil fjerne noget af charmen ved den fri natur.

- vi ønsker ikke en natur, der består af hegn, og hvor vi opdeler naturen i A og B natur. Det vil være et paradigmeskifte i den måde, vi ser naturen på i den danske naturforvaltning, siger Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Hvis vi accepterer indhegnede naturområder, så får vi en natur, der er endnu mere fragmenteret, end den vi har i dag. Det er jo heller ikke kun kronvildtet, vi hegner inde, men også andre arter. Vi må derfor stille os selv det spørgsmål, om vi ønsker et landskabsbillede med indhegnede "naturøer" i et bølgende kornhavn? Som jæger og naturmenneske er det ikke det landskabsbillede, jeg ønsker mig, siger jægernes formand Claus Lind Christensen.

Flere landmænd har haft store problemer med skader forårsaget af krondyr: 

Flere steder i landsdelen er der så mange krondyr at det går ud over landmændenes afgrøder. Et af stederne er hos Anders Just i Ørnhøj.