Investorer i vindmøller taber retssag om millioner

Global Wind Power med hjem i Thisted er af Vestre Landsret blevet frikendt for krav om 85 mio. kroner.

Det er ikke lykkedes for en række utilfredse danske investorer i en tysk vindmøllepark at få knap 85 millioner kroner i erstatning for, hvad de har betegnet som et lige lovligt godt prospektmateriale. Vestre Landsret har torsdag i det hele frifundet Global Wind Power-koncernen.

I 2007 ønskede et tysk selskab at opføre en vindmøllepark, Walzerath, i den tyske delstat Rheinland-Pfalz. Parken skulle bestå af 13 Vestas-møller.Projektet blev siden overtaget af Global Wind Power A/S. I den forbindelse fik Global Wind Power foretaget tre uafhængige produktionsberegninger, der fortalte, at møllerne kunne producere cirka 63.000 megawatt på et normalt år.

Men det viste sig, at møllernes faktiske produktion ligger væsentligt under de beregninger, der var anført i prospektet - nemlig 36.000 MW mod de lovede 63.000 MW. Det betyder, at møllerne vil give investorerne et tab.

Landsretten konkluderer i dette afgørende spørgsmål, at de beregninger, der blev brugt i prospektmaterialet, ikke var retvisende. Men Global Wind Power havde ikke efter landsrettens mening grundlag for at tvivle på rigtigheden af de første beregninger.

I april 2007 modtog Global Wind Power imidlertid en anden beregning, som viste, at møllerne ville producere 45.000 MW. Spørgsmålet var herefter, om Global Wind Power burde have reageret på denne beregning. Her siger to af landsrettens tre dommere, at denne nye beregning ikke burde have fået Global Wind Power til at ændre på forudsætningerne. Derimod mener den sidste dommer, at brevet fra 2007 burde have fået nogle alarmklokker til at ringe og have fået Global Wind Power til at efterprøve de nye beregninger.

Men flertallet frifinder altså Global Wind Power i sagen.

/ritzau/


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.