Ingen arv til de efterladte - De ældre bruger pengene på rejser

Pensionisterne efterlader mindre og mindre arv, fordi de bruger alle pengene på at leve livet.

Livet som pensionist koster mange penge. De ældre vil nemlig gerne rejse flere gange om året, og derfor er der ikke meget arv tilbage til de efterladte, når den tid kommer.

quoteNår vi spørger børnene, siger de, at vi skal more os og have det så godt som muligt.

Kaj Kristensen, Fmd., Ældre Sagen, Thisted-Hanstholm

- Vi har et helt klart indtryk af, at de ældre rejser meget mere, end man gjorde for eksempelvis ti eller fjorten år siden. Også gerne flere gange om året, siger Susan Jeppesen, der er direktør i Hanstholm Rejser.

De ældre er med årene blevet mere bevidste om at spare op til alderdommen. For den tilværelse koster mange penge, hvis man vil være berejst pensionist. Også i pengeinstitutterne kan de nikke genkendende til, at de ældre bruger flere penge end tidligere.

- Vi kan se, at de ældre er meget friskere nu, end tidligere generationer, hvor man var mere nedslidt efter et hårdt arbejdsliv. Der er også generelt en større tendens i samfundet til, at vi bruger flere penge, og det er selvfølgelig også noget vi mærker herinde hos os, og vi har rigtig mange dialoger med vores kunder omkring rejser, og at det er noget man gerne vil sikre og prioritere i sin økonomi, siger Sissel Aavild Schmidt, der er forretningsudvikler i Jyske Bank, Silkeborg og fortsætter:

- Det, vi anbefaler, er, at de netop i god tid overvejer den her økonomiske planlægning, så man har råd til det, når man nærmer sig en tilværelse som pensionist. Der er mange, der prioritrer at rejse, så jo tidligere de kommer i gang, jo bedre er det, siger hun.

Børnene synes, vi skal more os

En af dem, der elsker at bruge sine opsparede penge på at leve livet, mens han stadig kan, er Kaj Kristensen. Og hans efterladte er helt afklarede med, at der ikke er meget tilbage, når han ikke er her mere.

quoteDet er noget man gerne vil sikre og prioritere i sin økonomi.

Sissel Aavild Schmidt, forretningsudvikler, Jyske Bank, Silkeborg.

- Min kone siger, at vi skal holde lidt igen, for der skulle jo gerne være lidt tilbage til børnene. Men når vi spørger børnene, siger de, at vi skal more os og have det så godt som muligt, for de har det godt, så det skal vi ikke spekulere på, siger Kaj Kristensen, Fmd., Ældre Sagen, Thisted-Hanstholm

Flere ældre rejser både tre og fire gange om året. Det var nærmest utænkeligt for bare to generationer siden. Men de ældre vil også ud og opleve verden.

- Seniorer i dag er helt anderledes, end ældre var tidligere. I dag er man jo aktiv senior til op i halvfemsårsalderen, og vi oplever helt klart en helt anden rejsetrend. Tidligere kom de kun i grupper. Det gør de selvfølgelig stadigvæk, men nu rejser de også med børn og børnebørn, de rejser om vinteren, i julen, forår, efterår og selvfølgelig om sommeren, siger Johan Straand, der er direktør på Straand Hotel i Vrådal i Norge, som har besøg af rigtig mange danskere hvert år.