Industrifiskere må lægge til kaj - mister millioner

Mange industrifiskere må allerede nu gå i land og vente helt til april med at genoptage fiskeriet på grund af opbrugte fiskekvoter. Det koster dem mange millioner.

De danske industrifiskere kan se frem til en tidlig juleferie efter en sæson, hvor mængden af fisk, de må fange, igen er usædvanlig lavt.

Mængden af brisling er skåret ned med over 30 procent, og dertil kommer, at fiskeriet efter tobis tidligere på året var tæt på ikke eksisterende. Det er noget, der kan mærkes på omsætningen. 

- Sæsonen sluttede, før vi nåede at komme i gang. Det koster rundt regnet ni millioner kroner for en båd som vores, siger Jens Peter Langer, fiskeskipper ved Thyborøn.

Den alvorlige situation berører ikke kun den enkelte fisker, men den også rammer også fiskerihavnene hårdt. Det skaber stor frustration hos fiskernes organisationer, som mener, at hele erhvervet bliver ramt af de små kvoter.

- Hver gang, der er en skipper, så er der jo fem eller syv mand, der også skal have løn, så alle de her folk, der bliver procentlønnet ombord, de bliver virkelig hårdt ramt af det, siger Bent Bro, fiskerikonsulent ved Thyborøns Havns Fiskeriforening.

Det har i dag ikke været muligt at få en kommentar fra Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.