Iltsvind: Fiskene flygter fra Limfjorden

På trods af en sommer uden megen sol, er der så meget iltsvind i Limfjorden at fiskene flygter.

arkivfoto

Dårligt sommervejr plejer at være godt for vandmiljøet i Limfjorden, men trods denne sommers halvkedelige vejr, står det skidt til i Limfjorden, skriver dr.dk. 

- Situationen er lige nu den, at der er iltsvind i både Lovns Bredning og Skive Fjord, siger Harley Bundgaard Madsen, kontorchef i Miljøstyrelsen, som overvåger vandmiljøet.

- Det er ellers til fordel for vandmiljøet, når sommeren er kølig og blæsende som i år, men det har åbenbart ikke været nok til at undgå iltsvindet, siger Harley Bundgaard Madsen til DR.

Kraftig iltsvind

Der er flere steder kratig iltsvind i Limfjorden. Den kraftige iltsvind denne sommer har alvorlige konsekvenser for fiskene.

- Vi er nu under de to milligram ilt per liter (kraftigt iltsvind, red), som betyder, at der ikke vil kunne leve fisk i områderne. Så der er givetvis ikke fisk i områderne, hvor vi ligger i så lave koncentrationer, siger Harley Bundgaard Madsen til DR.

 

FAKTA: Hvad er iltsvind

- Iltsvind opstår, når kvælstof og fosfor på grund af nedbør bliver skyllet ud i havet fra landjorden. Jo mere nedbør jo større udvaskning af kvælstof og fosfor.
- I vandet giver stofferne næring til alger, der vokser i løbet af forår og sommer. Når algerne dør, falder de til bunds og nedbrydes under forbrug af ilt. 
- Iltsvind forstærkes af stigende havtemperatur, idet ilten forbruges hurtigere i varmere vand, og varmere vand ikke kan indeholde lige så meget ilt som koldere vand.

Kilde: Miljøstyrelsen