Ikke mere snak om drænrør, tak!

Virker det eller virker det ikke? Siden 2005 har snakken om drænrørene ved vestkysten gået frem og tilbage. Men nu skal diskussionen slutte - så i dag besluttede et flertal af partierne i folketinget at kræve en afklaring på om drænrørene har en effekt eller ikke.