Hvert tredje barn med autisme magter ikke skolen

Antallet af børn med autisme, der i perioder ikke magter at gå i skole, er steget siden sidste år.

Flere og flere børn med autisme trives ikke i skolen. Det viser en ny inklusionsundersøgelse fra Landsforeningen Autisme.

Hvert tredje barn med autisme magter i perioder slet ikke at gå i skole, hvilket er en stigning siden undersøgelsen sidste år, hvor det var hvert fjerde barn.
    
- Det er meget bekymrende, at antallet af børn med autisme, der ikke kommer i skole stiger. Antallet har i flere år ligget på et stabilt i forvejen højt niveau, siger Heidi Thamestrup, der er landsformand i Landsforeningen Autisme.
    
- Bag de her tal er der rigtig mange børn, der har det virkelig skidt. Børn med autisme vil gerne følge reglerne til punkt og prikke, så når de først nægter at gå i skole, er det et udtryk for, at det står meget grelt til, siger hun.
    
1139 forældre til børn med autisme har besvaret undersøgelsen.
    
35 procent svarer i undersøgelsen, at deres børn ikke kommer i skole i flere uger, måneder eller år. 49 procent svarer, at børnene er kede af at gå i skole. Og 71 procent oplever, at skolen ikke har tilstrækkelig viden om autisme.
    
Det er især lange skoledage, løse rammer, mange børn i klasserne og manglende støtte i timerne, der går ud over børn med autismes sociale og faglige liv, mener landsforeningen.

Foreningen har årligt undersøgt børnenes trivsel i skolen, siden inklusionsloven blev indført i 2012.
    
- Det, vi ser, er ikke inklusion af børn med autisme, men at de bliver tvunget ind i folkeskolens rammer. Lærerne kommer på en umulig opgave, fordi de mangler tid og ressourcer til at tage højde for børnenes særlige behov, siger Heidi Thamestrup.
    
Konsekvensen kan ifølge landsformanden være, at mange børn udvikler stress, angst eller forskellige psykiatriske lidelser oveni, som en reaktion på den manglende inklusion i skolen.
    
Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse, der rammer cirka en procent af befolkningen. Landsforeningen skønner, at der er omkring 6000 børn med autisme i folkeskolen.

Indslag fra den 6. februar, hvor vi dykkede ned udfordringen. 

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.