Hver sjette er stresset

Hver sjette dansker har alt for højt stressniveau og risikerer dermed langvarigt sygefravær. Det viser analyse fra Region Midtjylland.

Undersøgelsen er den første af sin art herhjemme. Den er lavet af Center for Folkesundhed i region Midtjylland og viser at 15 ud af 100 erhvervsaktive med et højt stressniveau har sygeperioder på mere end 15 dage i træk. Normalt har kun 9 ud af 100 erhvervsaktive så lang tids sammenhængende sygefravær.

Dermed mener sundhedskonsulent Finn Breinholt, at analysen understreger formodningen om, at stress er en selvstændig risikofaktor for længerevarende sygefravær.

- Vi har kun medtaget helt raske personer, netop for at kunne vurdere om stress er en selvstændig risikofaktor for sygefravær. Resultaterne viser en overraskende klar sammenhæng mellem stress og sygefravær, når man er over et vist stressniveau, siger han. Han understreger, at det ikke drejer sig om enkeltdage, men om lange sygefravær på mere end 15 sammenhængende dage.

Går mod myte

Den ny analyse går dermed imod myten om at stress er en modediagnose. Tværtimod er det vigtigt at forebygge høj stress, som altså er mere end bare almindelig travlhed.

- Erfaringen er, at netop lange sygefravær øger risikoen for, at medarbejdere helt dropper ud af rbejdsmarkedet. Forebyggelse og behandling af stress er derfor et vigtigt middel til at nedbringe sygefravær og sikre at flest muligt bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, siger Finn Breinholt.

Knap 6000 raske og erhvervsaktive personer uden kronisk eller langvarig sygdom har medvirket. De fleste er gift, har børn og et middel uddannelsesniveau.

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.