Hver femte demenspatient oplever at blive afvist af lægen

Alzheimerforeningen kritiserer praktiserende læger for ikke at tage symptomer på demens alvorligt.

Knap hver femte patient, der har henvendt sig til deres praktiserende læge med symptomer på demens, har oplevet at blive afvist.
    
Det viser en ny undersøgelse fra Alzheimerforeningen.
    
Undersøgelsen baserer sig på 1100 samtaler i regi af foreningens rådgivningslinje, Demenslinjen.
    
Her angiver 18 procent af patienterne, at de har følt sig afvist, når de har henvendt sig til deres praktiserende læge med bekymring om eksempelvis svigtende hukommelse.
    
Oplevelsen varierer fra region til region. Mens det i Region Hovedstaden kun er 12 procent, der i samtaler om lægens indsats har oplevet at føle sig afvist, er tallet i Region Nordjylland hele 32 procent. I Region Midtjylland ligger tallet på 21 procent.

Demens er den femtestørste dræber i Danmark

Hos Alzheimerforeningen vækker tallene bekymring.
    
- Den praktiserende læge er ofte den første fagperson, en familie møder, når der er mistanke om demens.
    
- Derfor er det helt afgørende, at lægen både viser forståelse og har den nødvendige viden om, hvordan udredning af demens og eventuel efterfølgende behandling foregår, siger direktøren i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, i en pressemeddelelse.
    
Han nævner som eksempel, at læger har afvist patienter med henvisning til deres alder.
    
Andre læger har ifølge direktøren afvist ønsket om nærmere udredning med, at en udredning ikke kan bruges til noget, og at demensmedicin ikke virker.

- Det er ikke i orden, og det er en af grundene til, at vi har valgt at rette henvendelse til regionerne for at gøre opmærksom på udfordringen, siger Nis Peter Nissen.
    
Hos Dansk Selskab for Almen Medicin, der repræsenterer de praktiserende læger, er man ikke enig i, at lægerne svigter.
    
- Hvis man kigger i materialet, kan man se, at det skyldes, at der er en uoverensstemmelse mellem patient og læge om, hvornår man skal udredes for demens. Og man skal jo ikke udredes, hver gang der er den mindste mistanke, siger selskabets formand, Anders Beich, til DR P4 København.
    
I Danmark lever mellem 70.000 og 85.000 mennesker med en demenssygdom.
    
Men det reelle tal kan være langt højere.
    
Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens er det kun godt halvdelen af de personer, der lider af en demenssygdom, der har fået en egentlig demensdiagnose.

    
/ritzau/