Høns skal ud af burene

I en ny handlingsplan opstiller fødevareministeren 22 tiltag, der skal forbedre forholdene for høns.

Danskerne vælger i stigende grad de billige buræg fra, når de handler ind. Derfor skal der skrues ned for produktionen af buræg.

I en ny handlingsplan for fjerkræ sætter regeringen penge af til de landmænd, der er villige til at omlægge burægproduktionen til alternative produktionsformer.

- Jeg er glad for, vi nu støtter omlægning fra burægproduktion til alternativer, herunder specielt økologi, med 40 mio. kroner. En høne, der lever hele livet i et lille bur, er efter min overbevisning ikke nogen glad høne, siger fødevareminister Dan Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

Handlingsplanen rummer i alt 22 tiltag, der blandt andet lægger op til bedre dyrevelfærd for æglæggende høns og slagtehøns. For eksempel får unge høns, der endnu ikke lægger æg, såkaldte hønniker, krav på mere plads.

- Vi har et etisk og moralsk ansvar for at sikre, at de millioner af kyllinger og høns, vi har i dansk landbrug, behandles godt. Med disse tiltag forbedres dyrevelfærden betragteligt, siger Dan Jørgensen.

I Danmark produceres årligt mere end 100 mio. slagtekyllinger, og cirka 3,2 mio. høner lægger 69 mio. kg. æg. Næsten 4.000 mennesker er beskæftiget inden for fjerkræsektoren i Danmark, og vi eksporterer æg og fjerkrækød for knap 3 mia. kroner årligt.

Handlingsplanen indeholder 22 tiltag fordelt på fem områder-

Øget omlægning af burægproduktionen bl.a. via 40 mio. kr. i tilskud i 2015 til producenter, der ønsker at omlægge til en produktionsform, hvor hønsene ikke går i bure.

- Lovgivning for opdræt af hønniker, som bl.a. får mere plads. Indtil nu har der været et hul i loven, hvor der ikke har været specifikke regler for høns indtil de er 18-20 uger. Det hul lukkes.

- Bedre velfærd for æglæggende høner ved, at der f.eks. indføres et forbud mod næbtrimning, og der igangsættes initiativer mod høj dødelighed, og der følges op på udviklingen af tidlig kønsselektering for at undgå aflivning af hanekyllinger.

- Bedre velfærd for slagtekyllinger

ved, at der bl.a. igangsættes forskningsprojekter, der kortlægger forekomsten og årsagerne til trædepudesvidninger hos økologiske slagtekyllinger.

- Optimeret kontrolindsats,

hvor Fødevarestyrelsen bl.a. vil gennemføre en kampagne med fokus på ulovlig indførsel af fjervildt, reglerne for stalddørssalg lempes og overvågningsprogrammet for fugleinfluenza justeres.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Livsstil.