Højt ulovligt fravær kan betyde, at børnechecken inddrages

Har en elev et ulovligt fravær på over 15 procent, kan det koste børnechecken, skriver Jyllands-Posten.

Nye landsdækkende regler fra årsskiftet skal strømline registrering af fravær i folkeskolen. Højt ulovligt fravær kan betyde, at børnechecken inddrages.

quoteDermed kobler man to dagsordener sammen, som ikke har noget med hinanden at gøre.

Claus Hjortdal, formand, Skoleledernes Landsforening

Det skriver Jyllands-Posten.

Tiltaget kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet, som vil indføre et kryds for tilstedeværende elever hver morgen i de små klasser - to i de store, hvor elever fra 7.-10. klasse også skal tælles op i skoledagens sidste time.

Viser det sig, at en elev har et ulovligt fravær på over 15 procent, så skal det meldes til kommunen. Det kan føre til både sociale foranstaltninger i forhold til barnets familie, og til at børnechecken inddrages.

Til Jyllands-Posten forklarer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at en ensartet registrering er nødvendig, fordi der er stor sammenhæng mellem et højt fravær og knas i barnets liv - typisk på hjemmefronten.

Hun understreger samtidig, at børn med diagnoser, funktionsnedsættelser eller handicap er undtaget.

Almindelig sygdom - et brækket ben eller en hård influenza - falder selvsagt også i kategorien lovligt fravær, og forældre kan fortsat tage børnene med ud at rejse uden for skoleferierne, hvis de får en tilladelse af skolelederen.

De nye regler er sat i verden for dels at få en sammenlignelig registrering på tværs af landet og inden for den enkelte kommune.

- Trist og paradoksalt

I dag er der store forskelle på den måde, som skolerne håndterer og registrerer fravær på, blandt andet for at sikre grundlaget for, at bestemmelsen om at kunne inddrage børnechecken ved for højt ulovligt fravær sker på et ensartet grundlag for alle familier.

I Skoleledernes Landsforening accepterer formand Claus Hjortdal de nye regler, selv om han kalder det "trist og paradoksalt", at skolerne nu pålægges yderligere bureaukrati i en tid, hvor løfterne ellers er i retning af afbureaukratisering.

- Vi er selvfølgelig helt enige i, at for meget fravær er ødelæggende for børnenes liv på kort og langt sigt, men der er faktisk rigtig meget fokus på det ude på skolerne i forvejen, siger Claus Hjortdal til Jyllands-Posten.

Han fortsætter med at beklage, at man kobler højt fravær til økonomisk straf med muligheden for at lukke for børnechecken.

- Dermed kobler man to dagsordener sammen, som ikke har noget med hinanden at gøre. Og det er ikke rart for os på skolerne, at vi bliver draget ind i et spil om familiernes økonomi, siger han.

Pernille Rosenkrantz-Theil bemærker over for avisen, at de nye regler ikke skal ses som en straf til lærerne, men at reglerne er nødvendige, og at lærerne som faggruppe i forvejen er bedst til at underrette kommunen, når børn mistrives.

Hun siger også, at der stadig er fortolkningsmuligheder i vurderingen af de konsekvenser, som et for højt ulovligt fravær skal medføre.

/ritzau/