Højspænding: Kabler lægges i jorden

Energinet udvider kabellægning i det nordvestlige Jylland til også at omfatte luftledninger i Thy, Han Herred og mellem Struer og Skive. (foto: Colourbox)

Udsynet ud over landskabet i Nordvestjylland bliver fremover mindre skæmmet af højspændingsmaster. Yderligere 75 km. lægges nu i jorden.

Energinet, der administrerer det danske strømnet, har givet grønt lys til en række projekter, som indebærer, at flere 132 og 150 kilovolt luftledninger rundt omkring i landet erstattes med kabler i jorden. I det nordvestlige Jylland gælder det 150 kilovolt ledningerne mellem Bedsted og Nors og mellem Frøstrup og Klim Fjordholme vest for Fjerritslev – i alt fjernes 47 km luftledninger, som erstattes med kabler. Det samme gælder luftledningsstrækningen mellem Struer og Skive og en del af luftledningen mellem Struer og Idomlund – i alt 28 km.

Som udgangspunkt lægges de nye kabler tæt på de eksisterende luftledninger. Den nøjagtige placering er dog endnu ikke fastlagt.

Det nye kabelprojekt er en udvidelse af det projekt, som Energinet igangsatte i området sidste år, og som vil resultere i, at luftledningerne mellem Struer og Bedsted fjernes i midten af 2017.

Eksternt link: Du kan læse mere om projektet her.