Højesteret skal se på sag om deling af sexvideo

Sag om deling af sexvideo med 15-årige er så principiel, at Højesteret skal se nærmere på den.

Det vides endnu ikke, hvilke konsekvenser delingerne af sexvideoen får for 62 unge i Midt- og Vestjylland. Foto: Scanpix / Kasper Palsnov

Landets fineste dommere i Højesteret skal tage stilling til, om en dom på 40 dages betinget fængsel for deling af en sexvideo med 15-årige skal stå ved magt.

Procesbevillingsnævnet har vurderet, at den 20-årige mand, som er dømt i sagen, har fat i et så principielt område af lovgivningen, at man undtagelsesvist vil tillade ham at anke til Højesteret. Normalt er en sag endeligt afgjort, når den har været gennem både by- og landsret. Kun principielle sager kan få såkaldt tredjeinstansbevilling.

Læs også 20-årig lettet efter dom: Slipper for plet på børneattest

Flere end 1.000 personer involveret

Sagen er en del af et enormt kompleks, hvor flere end 1.000 personer er enten dømt, sigtet eller mistænkt for at have delt en sexvideo med en 15-årig pige og flere 15-årige drenge - heriblandt 62 unge fra Midt- og Vestjylland. Derfor kan højesteretsdommen til sin tid få betydning for de øvrige sager.

Og det har fået Anklagemyndigheden til at skride til handling.

- Der er i dag givet tilladelse til, at en sag fra det såkaldte Umbrella-kompleks indbringes for Højesteret, siger statsadvokat ved Rigsadvokaten Rasmus Kieffer-Kristensen i en udtalelse.

- Det betyder, at en række andre straffesager sættes i bero, indtil vi har Højesterets vurdering, lyder det i udtalelsen, som anklagemyndighedens kommunikationsmedarbejder har sendt ud via det sociale medie Twitter.

02:11

62 unge midt- og vestjyder kom i starten af året i politiets søgelys for at have delt videoer med børneporno. Indslaget her er fra 15. januar 2018.

Luk video

Kun få tidligere sager

Antallet af dømte er forholdsvis begrænset. Der er tale om ni. Otte af dem har fået prøvet deres sag ved både by og landsret, og det er blandt disse otte, at vi finder den 20-årige, som nu skal i Højesteret. I den niende sag blev en 16-årig dreng idømt 20 dages betinget fængsel. Den dom valgte han ikke at anke.

Anklagemyndigheden har udvalgt de ni prøvesager, fordi der blandt de i alt 1005 sager - den ene er fra Grønland - er stor forskel på, blandt andet hvor mange delinger der er er sket. Næsten alle er blevet dømt. Flere har fået betinget fængsel. Men i flere sager har landsretterne valgt at frifinde for den alvorligste af anklagerne, nemlig udbredelse af børneporno.

Læs også Landsret ændrer dom i stor sag om sexvideo

I de sager har der ikke været ført bevis for, at de dømte har vidst, at personerne på videoen var under 18 år. I stedet er der blandt andet dømt for blufærdighedskrænkelse. Men straffen i disse sager lyder på bøde, ikke fængsel.

Anklagemyndigheden har siden den sidste landsretsdom forsøgt at finde en linje, som skal danne rettesnor for, hvad der skal ske i de resterende 996 sager. Men hos Rigsadvokaten har man bestemt, at man ikke ville foretage sig yderligere, før det stod klart, om Højesteret skulle bringes i spil. Og nu lyder meldingen altså, at der ikke sker yderligere, før Højesteret har talt. I hvert fald ikke i en række af sagerne. Om det gælder alle sager, har Rigsadvokaten endnu ikke taget stilling til.

01:23

Den første af ni prøvesager i den såkaldte Umbrella-sag begyndte den 20. marts 2018 ved Landsretten i Viborg. Indslaget her er fra denne dato.

Luk video

Læs også Pape vil tredoble straffen for at krænke ære og privatliv