Hjælper lægehelikopteren de rigtige patienter

Lægehelikopterne har dækket Danmark i tre år. Nu sætter et nyt forskningsprojekt flyvningerne under lup.

For midt- og vestjyder, der har akut brug for lægehjælp har lægehelikopteren været en del af beredskabet i tre år. Nu skal et nyt forskningsprojekt klarlægge, om helikopteren flyver til de rigtige patienter. 

quoteDet handler om at finde ud af, hvordan vi udnytter lægehelikopterne og de øvrige præhospitale resurser bedst muligt. 

Karen Alstrup, spciallæge i anæstesi, præhospital akutlæge og ph.d-studerende ved Præhospital i Region Midtjylland. 

- Med lægehelikopterne kan vi levere en højt specialiseret indsats til patienter allerede på skadestedet og sikre hurtig transport til yderligere behandling på sygehuset, siger Karen Alstrup, speciallæge i anæstesi, præhospital akutlæge og ph.d-studerende ved Præhospital i Region Midtjylland og Aarhus Universitet.

Lægehelikopterne bruges mere og mere, og derfor er det nødvendigt at evaluere, hvilke patienter de sendes til og hvilken effekt hjælp med lægehelikopteren har på patienternes overlevelse, førlighed og brug af sundhedsvæsenet, siger siger Karen Alstrup i en pressemeddelelse. 
 

Flyver lægehelikopteren til de mest kritisk syge patienter
Alene sidste år fløj lægehelikopterne på landsplan til knap 3600 patienter. Helikopteren henter typisk patienter med symptomer på tidskritiske tilstande som f.eks. blodprop i hjerte eller hjerne og svær tilskadekomst. 

Det er de sundhedsfaglige medarbejdere i regionernes fem vagtcentraler, der vurderer, om der er behov for at supplere ambulance og lægebil med en lægehelikopter. Beslutningen skal typisk træffes hurtigt og ofte på baggrund af spinkel information om patientens sygdomstilstand. 

Det tre-årige forskningsprojekt skal derfor bidrage med viden, der gør det muligt at optimere lægehelikopternes indsats for de mest kritisk syge og tilskadekomne patienter, skriver Præhospitalet i Region Midtjylland i pressemeddelelsen. 

Aflyste flyveture
Lægehelikopteren bliver aflyst undervejs i op mod en tredjedel af turene. Det er typisk ambulancepersonale eller akutlægebil, der kommer først og vurderer at patienten kan få den rette hjælp uden brug af lægehelikopteren, eller at patienten ikke er så syg som først antaget. 

Ambulancer eller akutlægebil er ofte de første hos patienten. Lægehelikopteren tilkaldes, hvis der er tid at spare i forhold til at fragte patienten hurtigt til et hospital. 
Ambulancer eller akutlægebil er ofte de første hos patienten. Lægehelikopteren tilkaldes, hvis der er tid at spare i forhold til at fragte patienten hurtigt til et hospital. 
Foto: Peter Erfurt, 24-7news

Karen Alstrup mener, man må forvente, at nogle ture bliver aflyst. Alligevel skal årsagerne til aflysningerne undersøges. Samtidigt skal det undersøges, hvordan det går patienterne, der altså vurderes at kunne klare sig uden hjælp fra lægehelikopteren. Forskningsprojektet sætter som det første nordiske studie fokus på både gennemførte og aflyste ture. 

- Det handler om at finde ud af, hvordan vi udnytter lægehelikopterne og de øvrige præhospitale resurser bedst muligt. Vi skal helt detaljeret undersøge lægehelikopternes nuværende aktivitet og hvilke patienter, der får hjælp, så vi kan vurdere om de bruges efter hensigten, siger Karen Alstrup.

Forskningsprojekter støttes af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Fond og Den Landsdækkende Akutlægehelikopters forskningspulje.
 

Fakta om akutlægehelikopterne

I 2014 fulgte TV MIDTVEST læger, reddere og piloet i lægehelikopteren. Se første afsnit af serien her.