Hjælpepakker på vej til sociale organisationer

Et bredt politisk flertal bakker op om hjælpepakker til sociale organisationer.

I sidste uge måtte hjælpeorganisationerne Blå Kors og Kirkens Korshær lukke alle deres butikker, fordi de grundet coronavirussen ikke havde nogen omsætning.

Nu kan Blå Kors, Kirkens Korshær og andre hjælpeorganisationer se frem til hjælp fra regeringen. 

En ny hjælpepakke med otte tiltag skal nemlig holde hånden under frivillige organisationer på socialområdet.

Det skriver social- og indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen er indgået mellem den socialdemokratiske regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet. 

- Jeg er glad for den brede politiske opbakning til at beskytte vores sårbare medborgere og de organisationer, der er en vigtig del af vores velfærdssamfund, siger den socialdemokratiske social- og indenrigsminister, Astrid Krag.

Ligesom for så mange mærker organisationerne på socialområdet konsekvenserne af nedlukningen af Danmark.

Og da organisationerne yder vigtige samfundsmæssige bidrag til velfærdssamfundet, er der nu en hjælpepakke klar.

Det skriver social- og indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalens otte tiltag

Det siger aftalens parter

Det er ikke kun social- og indenrigsminister Astrid Krag, der er glad for den nyligt indgåede aftale. 

Her kan du danne dig et overblik over, hvad de forskellige partier mener om aftalen.

Anni Matthiesen, socialordfører, Venstre:

- Rigtig mange sociale organisationer udfører i disse dage et helt ekstraordinært stykke arbejde med at hjælpe de udsatte borgere. Dem vil vi i Venstre holde hånden under - og det gør vi med denne økonomiske aftale.

Karine Adsbøl, socialordfører, Dansk Folkeparti:

- DF finder det vigtigt at holde hånden under de frivillige sociale organisationer, der hver dag gør en kæmpe forskel for mange af landets mest sårbare personer. Det er vigtigt med et stærkt civilsamfund også efter Covid.

Rasmus Helveg Petsersen, socialordfører, Radikale Venstre:

- Vi skal passe på dem, der passer på os! Jeg er glad for at de sociale hjælpeorganisationer kan få hjælp fra erhvervslivspakkerne - lønkompensation og udgiftsrefusion.

quoteJeg er glad for den brede politiske opbakning til at beskytte vores sårbare medborgere og de organisationer, der er en vigtig del af vores velfærdssamfund.

Astrid Krag, social- og indenrigsminister (A)

Trine Torp, socialordfører, SF:

- Det har været helt centralt for SF, at de omfattende hjælpepakker med kompensation for løn og faste udgifter også kommer socialområdet til gode. Både nu og her, hvor de sociale organisationer holder hånden under de socialt udsatte, som er særligt pressede af nedlukningen af store dele af vores samfund.

Pernille Skipper, socialordfører, Enhedslisten:

- Frivillige organisationer, der arbejder med socialt udsatte, bløder. Vi løser ikke fuldstændig problemerne, men der kommer en hjælpende hånd nu, og så håber jeg, at vi sammen kan arbejde videre.

Brigitte Klintskov Jerkel, socialordfører, De Konservative:

- Vi har mange fantastiske sociale organisationer og foreninger i vores land, som hjælper vores udsatte borgere. Mange af organisationerne og foreningerne bygger endda på frivillighed. Derfor ville det være en katastrofe, hvis de blev nødt til at dreje nøglen om.

Ole Birk Olesen, socialordfører, Liberal Alliance:

- Frivillige og foreninger yder en enorm indsats for at afhjælpe nød og sociale problemer i Danmark. Deres opgaver er ikke blevet mindre her under Corona-nedlukningen af store dele af det danske samfund - tværtimod! Jeg er glad for, at vi i Folketinget er enige om, at understøtte dette uhyre vigtige civilsamfundsarbejde.

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet:

- I Alternativet er vi glade for at være med til at støtte de frivillige sociale foreninger under Coronakrisen. På den måde støtter vi hjemløse danskere, mennesker med handicap, folk med sindslidelser. Kort sagt: de mest udsatte danskere.

Både Blå Kors og Kirkens Korshær har været nødt til at lukke alle genbrugsbutikker, og det betyder millioner i tabt indtjening.

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.