Historisk: Nu møder du oftere en kvinde når du går til lægen

Kvinderne har fået overtaget blandt de alment praktiserende læger

For 40 år siden var kun hver tiende praktisernde læge kvinde. I dag har de kvindelige læger fået overtaget, viser en viser en ny opgørelse fra Praktiserende Lægers Organisation, PLO.

Ud af landets i alt 3436 praktiserende læger er 1759 nu kvinder. Det svaret til 51,2 procent, og betegnes som en historisk ændring af køns-fordelingen blandt de alment praktisernde læger.

Dorte Navntoft blev alment praktisernde læge i Holstebro for fem år siden, og hun er ikke overrasket over det hun kalder for en udviklings-tendens.

quoteDet her er starten på en tendens med mange flere kvinder i almen praksis  

Dorte Navntoft, praktiserende læge, Holstebro 

- Vi kan se, at en meget større del af de studerende, der starter på lægestudiet er kvinder. Derfor vil vi om en årrække se, at fordelingen mellem kønnene, hos de alment praktiserende læger, måske hedder 90-10 i kvindernes favør, vurderer Dorte Navntoft.

Mange af de nyuddannede kvinder, bliver netop tiltrukket af jobbet som alment praktiserende læge. Simpelthen fordi det er bedre foreneligt med at være hustru og mor.

- Fordelen ved almen praksis er, at vi i højere grad selv bestemmer hvordan vi arbejder, og dermed bedre kan håndtere balancen mellem arbejde og familie, fortæller Dorte Navntoft.

Hun understreger, at det også er positivt for hovedparten af patienterne, at der er flere kvindelige læger i konsultationerne.

- Jeg tror vi mange gange er bedre til at se på helheden hos en patient, og måske bedre kan se nogle mønstre f.eks. når vi har med en familie at gøre. Samtidig oplever jeg, at vi som kvinder er lidt mere empatiske end vores mandlige kollegaer, siger Dorte Navntoft.

Det er dog langt fra alt det er positivt i forhold til den ændrede kønsfordeling blandt de praktiserende længer.

Det kan nemlig, ifølge Dorte Navntoft, give store udfordringer med rekrutteringen af læger i yderområderne.

- Vi ser ofte, at kvindelige læger gifter sig med akademiske mænd, der måske har et godt job i en af landets større byer. Derfor bliver det endnu svære fremover, at rykke disse kvinder til Thyborøn eller Thisted. Simpelthen fordi deres ægtefæller ikke vil opgive et topjob i en storby, siger Dorte Navntoft.

Det fremgår af opgørelsen fra PLO, at langt de fleste af de praktiserende læger er mellem 40 og 64 år. Kun 6,4 procent er under 40 år, mens 11,1 procent er 65 år eller derover.

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.