Her er reglerne for vandscootere

I de seneste dage er der kommet et øget fokus på vandscootere på grund af en tragisk ulykke i København. Vi kigger nærmere på reglerne.

Siden lempelsen af reglerne for vandscootere i 2012 er der kommet mange flere på vandet. Foto: Colourbox

Efter den tragiske vandscooter-ulykke i København, hvor to amerikanske kvinder mistede livet, da de blev ramt af en vandscooter, er der nu snak om at stramme reglerne for brug af vandscootere. 

Hvad er en vandscooter?

En vandscooter er en  båd med udvendigt sæde og styr. Det betyder, at du sidder eller står på skroget af båden. Styret har samme form som et motorcykelstyr. 
Oftest er skroget lavet af glasfiber, og de mest kraftige af vandscooterne kan sejle over 100 kilometer i timen. 
Hvis en vandscooter har mere end 25 hestekræfter i motoren, kræver det et speedbådskørekort at sejle på den. 

Man må sejle på vandscootere ud for kysten mange steder i regionen, så længe man kommer 300 meter ud for kysten. 

Men hvad må man på en vandscooter?

Blandt andet skal man mindst 300 meter ud for kysten, før man må sejle over fem knob, hvilket er under 10 km/t. 

Reglerne for sejlads på vandscooter

- Man skal være fyldt 16 år
- Man skal have taget et speedbådskørekort, hvilket oftest tager mellem én og to dage
- Man må gerne sætte vandscooteren i ved havnen/kysten
- Man skal være 300 meter fra kysten før man må sejle stærkt
- Ud til 300 meter-grænsen må du kun sejle 5 knob og det skal være vinkelret i forhold til kysten
- Sejlads indenfor 300-meter grænsen må kun foregå på vej ud til, hvor man egentlig gerne må sejle
- Det er forbudt at sejle i bestemte naturbeskyttelsesområder.
- Førerens alkoholpromille må højest være 0,5. 
Kilder: Retsinformation.dk og Søfartsstyrelsen

Indtil for få år siden var der få steder i Danmark, hvor man måtte sejle med vandscootere, men i 2012 ændrede det sig. 

Reglerne blev nemlig ændret i 2012 efter en højesteretsdom i 2010 afgjorde, at de danske regler var i strid med EU-reglerne. Sagen, der endte i højesteret, handlede om, at en person var blevet idømt en bøde på 1500 kroner for at sejle på vandscooter ud for Løverodde i Kolding. I både byret og landsret blev han idømt bøden, men i højesteret blev han frikendt. 

Udover de regler, der står i faktaboksen herover, så må man ikke sejle i de områder, der er markeret med rødt på kortet herunder. 

I disse områder er det ulovligt at sejle med vandscooter. Foto: Miljø- og Fødevareministeriet