Her er overblikket: Ny aftale giver flere nye vejprojekter her i landsdelen

Flere midt- og vestjyske strækninger bliver opgraderet i en ny infrastrukturaftale.

En ny aftale om bedre veje i hele Danmark er netop blevet præsenteret af Regeringen og Dansk Folkeparti.

Flere strækninger her i landsdelen er med i aftalen.

- Vi vil have mindre transporttid. Med infrastrukturplanen kan vi sørge for, at det går hurtigere at transportere sig fra A til B, hvad enten man benytter sig af tog, bus eller bil, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) på et pressemøde, hvor aftalen præsenteres.

Regeringen og DF har identificeret en række vejprojekter, der skal sættes i søen frem mod 2030, og i alt 112 milliarder kroner er udmøntet til projekterne.

Motorvejshuller og to plus en vej

Motorvejshullerne ved Herning bliver lukket med den nye aftale, og hovedvejen mellem Herning og Ringkøbing bliver udvidet med en to plus en vej. Et projekt, der skal i gang i 2021.

Motorvejshullerne ved Herning bliver lukket.
Motorvejshullerne ved Herning bliver lukket.
Foto: Infrastrukturaftale

- Vi tager hul på det, som folk virkelig har efterspurgt, og det kommer til at betyde flere gode ting. Mobiliteten bliver bedre, så man kommer hurtigere til og fra arbejde, og det er også til gavn for virksomhederne og erhvervslivet, siger Søren Pape Poulsen.

Partierne vil også tage hul på realiseringen af Hærvejsmotorvejen og begynder fra syd i perioden frem mod 2030. Først efter år 2030 skal strækningen ifølge planen udbygges til Viborg.

Desuden bliver strækningen mellem Viborg og Aarhus forbedres. Der er ofte tæt trafik på den hårdt trafikerede 60 kilometer lange strækning. Partierne er enige om at afsætte 800 millioner til kapacitetsforbedringer. Selv om pengene skal sættes af til en udvidelse, skal der ifølge aftalen først laves en analyse af tiltag. 

- Det konkrete projekt vil afvente resultaterne af analysen. Projektet igangsættes i 2022, står der i infrastrukturplanen.  

- Rent personligt betyder det meget, at Hærvejsmotorvejen og strækningen mellem Viborg og Aarhus er med. Det er noget, vi har kæmpet for i mange år. Men generelt er det en rigtig god aftale, der sikrer udbygning af trafiknettet, siger Søren Pape Poulsen (K), justitsminister og tidligere borgmester i Viborg.

609 millioner til bredere vej på rute 34

Bilisterne på den 15 kilometer lange strækning mellem Haderup og Skive er vant til en smal vejbane. Her vil regeringen og Dansk Folkeparti afsætte 609 millioner kroner. 

Konkret, hvad der skal gøres ved vejen, som ifølge aftalen har en forhøjet ulykkesfrekvens, sætter aftalen ikke ord på. Der skal først foretages en VVM-undersøgelse, og så forventer parterne, at projektet med at udvide vejen og gøre den mere sikker begynder i år 2024. 

Her kan du læse, hvad aftalen siger om strækningen mellem Haderup og Skive. 
Her kan du læse, hvad aftalen siger om strækningen mellem Haderup og Skive. 
Foto: Infrastrukturaftale

Ingen opgradering af tognettet

Der er ingen planer om at gøre noget ved jernbanenettet her i landsdelen i planen. Omkring jernbaneprojekterne skriver regeringen

Sådan ser kortet over Regeringen og DF's jernbaneprojekter ud i planen.
Sådan ser kortet over Regeringen og DF's jernbaneprojekter ud i planen.
Foto: Infrastrukturaftale

- Der er potentiale for at nedbringe rejsetiden og forbedre punktligheden på jernbanen ved at hastigheds-opgradere udvalgte dele af jernbanenettet. Hastighedsopgraderingerne skal tilrettelægges efter, at der opnås den størst mulige samfundsøkonomiske gevinst, herunder i form af reduceret rejsetid eller for-bedret punktlighed til gavn for passagererne, står der i planen.

- Aftaleparterne er enige om at etablere en pulje på 2,1 mia. kr. til hastighedsopgraderinger mv. på jern-banen, som målrettes tiltag, der kommer passagerne mest til gode i form af kortere rejsetid og bedre punktlighed. Puljen kan udmøntes i fase 2, står der om jernbaneprojekter i infrastrukturplanen.

Her kan du se overblikket over, hvilke projekter der skal sættes igang frem mod år 2030 og efter. 
Her kan du se overblikket over, hvilke projekter der skal sættes igang frem mod år 2030 og efter. 
Foto: Infrastrukturaftale

Blandt andet vil Regeringen forbedre strækningen mellem Viborg og Aarhus.

 
 
Foto: Infrastrukturaftale

Hovedvejen mellem Herning og Ringkøbing skal udvides.

 
 
Foto: Infrastrukturaftale

Hærvejsmotorvejen begynder fra syd frem mod 2030. Først efter år 2030 skal strækningen udbygges til Viborg.

 
 
Foto: Infrastrukturaftale

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Trafik.