Her er dommen: Henning Kjeldsen skal betale millionbøde i sag om kvotefusk

Danmarks rigeste fisker Henning Kjeldsen skal betale 54 millioner kroner og får konfiskeret et endnu højere beløb i sit selskab.

Retssagen har været i gang siden februar 2020 og har nu nået sin afslutning.
Retssagen har været i gang siden februar 2020 og har nu nået sin afslutning.
Foto: Betina Garcia/Ritzau Scanpix

Der er snart gået to år, siden retssagen begyndte. Fredag er der endelig faldet dom over storfiskeren Henning Kjeldsen i det, der kaldes den hidtil største kriminalsag i dansk erhvervsfiskeri.

Henning Kjeldsen bliver idømt en bøde på 54 millioner kroner for at have overtrådt reglerne om fiskekvoter i perioden fra 2013 til 2019.

Derudover bliver 64 millioner kroner konfiskeret i et af hans selskaber, Gitte Henning ApS, men i alt skal der konfiskeres 162,5 millioner kroner fordelt på storfiskerens stråmandsselskaber.

Alle dømte i sagen anker dommen til frifindelse.

Mens dommen blev udlagt ved Retten i Holstebro, gav Hennings Kjeldsen undervejs udtryk for frustration med hovedrysten, og en halv time inde i retsmødet forlod han salen i vrede.

- Hvordan fanden kan du blive dommer, lød det blandt andet fra fiskeren

Ni ud af 10 tiltalte skal betale bødestraf

Retssagen startede den 24. februar 2020, og dagens domsafsigelse ved Retten i Holstebro udgjorde retsmøde nummer 44.

Ifølge anklagemyndigheden har stråmænd hver især erhvervet sig fiskekvoter i selskaber, der i virkeligheden var kontrolleret af Henning Kjeldsen, mener Bagmandspolitiet, der fører sagen.

I alt var 10 personer tiltalt i sagen, herunder Henning Kjeldsens hustru og stedsøn. Udover Henning Kjeldsen er otte personer idømt bødestraf. Stedsønnen er som den eneste af de tiltalte blevet frifundet.

Det blev slået fast, at hustruen Birthe Kjeldsen har fungeret som stråmand og bliver idømt en bøde på 3,5 millioner kroner.

Henning Kjeldsen ejer Danmarks største kutter ved navn 'Gitte Henning' på godt 90 meter.
Henning Kjeldsen ejer Danmarks største kutter ved navn 'Gitte Henning' på godt 90 meter.
Foto: TV MIDTVEST

Advokat Lars Espersen og revisor Jørgen Riise er også dømt skyldige og har hver især fået personlig bødestraf. Jørgen Riise skal betale to millioner kroner og hans firma pålægges bødestraf på omkring tre millioner kroner.

Lars Espersen skal betale en million kroner, og hans advokatvirksomhed skal betale to millioner kroner.

Anklagemyndigheden havde også krævet, at både Henning Kjeldsen, Jørgen Riise og Lars Espersen blev frataget retten til at udføre deres erhverv, men det undgår de alle tre, slår dommeren fast.

Frifindelsen i spørgsmålet om rettighedsfrakendelse skyldes formildende omstændigheder, som blandt andet handler om fiskerimyndighedernes ageren, og at de tiltalte ikke tidligere er straffet i at omgå kvotereglerne.

Henning Kjeldsen bor i dag i Skagen, men er født og opvokset i Thyborøn, og ifølge Berlingske har han en formue på 1,6 milliarder kroner. Dermed er han ikke alene Danmarks rigeste fisker, men også blandt de 100 rigeste personer i landet.