Gymnasiereform strammer adgangskrav til elever

Der er indgået et forlig om en gymnasiereform mellem partierne i forligskredsen med strammere krav.

Socialdemokraterne, Radikale, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Konservative har indgået en aftale om en ny gymnasiereform.
    
Samlet set strammes kravene til elever, der ønsker at begynde i gymnasiet. Særligt på karakterfronten skærpes kravene til eleverne.
    
Partierne blevet enige om at give betinget adgang til gymnasiet - STX, HHX, HTX - alt efter de standpunktskarakter, som eleverne får i folkeskolen.
    
Eleverne skal i den såkaldte uddannelsesparathedsvurdering i folkeskolens 8. og 9. klasse opnå standpunktskarakterer på 5 i gennemsnit, lyder det i en pressemeddelelse fra ministeriet.
    
Har eleven ved standpunktskaraktergivningen i 9. klasse et snit på 6 eller derover, er eleven altså sikker på at få adgang til gymnasiet.
    
Får eleven et snit på 5 i sine standpunktskarakter i april i 9. klasse, skal eleven opnå samme snit ved afgangsprøven for at være sikret adgang.
    
 Sker det ikke, har man dog forsat mulighed for at få en gymnasieuddannelse.
    
De elever, der har opnået et standpunkstgennemsnit på 5, men som ved afgangsprøven får et gennemsnit på mellem 5 og 3, skal eventuelt kaldes til samtale.
    
Er prøvegennemsnittet helt nede mellem 02 og 3, bliver eleven mødt med en tvungen vejledningssamtale, skriver ministeriet.
    
Ifølge undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) vil det være mellem 600-700 elever med et karaktergennemsnit mellem 02 og 3, der kan ende med at skulle igennem en samtale for at få en ungdomsuddannelse, siger ministeren til TV2.
    
Foruden karakterkravene er partierne blevet enige om at sløjfe faget AT og mindske antallet af studieretninger.
    
For at komme ind på uddannelsen HF skal man have have karakteren 4 i sin uddannelsesparathedsvurdering, oplyser Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.
    
Ændringen af de gymnasiale uddannelser implementeres fra skoleåret 2017/18. Adgangskravet gælder dog først fra 2019.
    
/ritzau/
  


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.