Grundejere får nemmere tilladelse til kystbeskyttelse

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ændring af kystbeskyttelsesloven, der skal fremme kystbeskyttelse over længere strækninger.

Danskerne skal nemmere og hurtigere kunne få tilladelse til at lave kystbeskyttelsesprojekter. Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der betyder, at antallet af klageadgange i forbindelse med kommunale kystbeskyttelsessager bliver skåret ned for at gøre processen hurtigere. Hidtil har processen kunnet strække sig over flere år, og kommunerne har givet udtryk for, at de ønsker en hurtigere og smidigere proces.

- Kommunerne har efterlyst en løsning på den lange proces, og med lovændringen samles klageafgangen sådan, at man først kan klage, når der foreligger et konkret projekt. Det betyder, at det bliver en langt smidigere proces at gennemføre et kystbeskyttelsesprojekt for en kommune, og det vil gavne de grundejere ved kysten, der ønsker at udføre kystbeskyttelsesprojekter, når sagerne ikke længere bliver trukket unødigt i langdrag, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Den nødvendige beskyttelse i tide

Konkret vil der med lovændringen fremadrettet være mulighed for at klage over endelige afgørelser og ikke over delafgørelser. Det er disse klager over delafgørelser, der især har trukket sager i langdrag. Berørte borgere, virksomheder og andre interessenter vil fortsat kunne komme med bemærkninger, idet lovforslaget indfører en minimums høringsfrist på fire ugers i processen.

- Der skal naturligvis være mulighed for at komme med sine kommentarer til et stort projekt, men alt i alt skal vi sikre, at kommunerne hurtigere kan få sat gang i de konkrete projekter til gavn for grundejerne ved kysten. Jeg vil gerne opfordre kommunerne til at bruge muligheden og få sat gang i kystbeskyttelsen, så vi kan få den nødvendige beskyttelse etableret i tide og med omkostningseffektive løsninger, siger Esben Lunde Larsen.

Siden 1. behandlingen i november har Kystdirektoratet mødtes med et stort antal kystkommuner til en dialog om proces, udfordringer og løsningsmuligheder.

Lovændringen er en udløber af regeringens Kystanalyse, der blev offentliggjort i september. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Miljø.