Frygt for regionale socialinstitutioners fremtid

Handicaporganisationer frygter for, at vigtig viden går tabt, hvis kommuner skal drive specialtilbud.

Spastisk lammede, døvblinde og personer med andre handicap kan komme i klemme, hvis landets 60 mest specialiserede tilbud til handicappede fremover skal drives af kommunerne i stedet for regionerne.

Det er i hvert fald frygten hos Danske Handicaporganisationer, efter at regeringen onsdag har fremlagt sit bud på fremtidens sundhedsvæsen.

Regeringen vil nemlig nedlægge de fem regioner, der i dag har ansvaret for det, der kaldes det specialiserede socialområde. I stedet skal kommunerne tage over.

- Hver enkelt kommune vil ikke kunne lave et tilbud til én to eller tre borgere, siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Eksempler på regionale tilbud:

- Forestil dig, at en kommune skal lave et tilbud til én blind med udviklingshæmning og nogle andre handicap. Det kommer aldrig til at fungere. Så bliver de klasket sammen med nogle andre grupper, og det ender i problemer.

Spørgsmål: Men der er jo ikke tale om, at institutionerne skal lukke. De får bare andre ejere. Hvilken forskel skulle det gøre?

- Vores erfaring fra kommunalreformen er, at de her tilbud vil blive udvandet og til sidst forsvinde. Og at vigtig viden dermed vil gå tabt, siger Thorkild Olesen.

- De øvrige kommuner vil ikke føle det samme ansvar for at være der. De vil tage borgerne hjem, fordi de oftest mener, at de kan drive tilbuddene bedre og billigere selv. Det kan de ikke. Derfor ender det som regel med, at det bliver dårligere for borgeren. Og at det tilbud, som var der, forsvinder.

Erhvervsliv bakker op

Hos Dansk Erhverv, der har en del selvejende og privat drevne institutioner blandt sine medlemmer, er velfærdspolitisk chef Rasmus Larsen Lindblom enig i, at vigtig viden kan gå tabt.

Han påpeger, at kommunerne siden kommunalreformen i 2007 har haft mulighed for at overtage institutionerne.

- Kommunerne har dybest set ikke ønsket dem, siger Rasmus Larsen Lindblom.

- Vi opfordrer til, at de skal være selvejende institutioner. Eller til at undersøge hvad private kan drive dem for.

Socialminister Mai Mercado (K) forstår godt organisationernes bekymring, og har over for DR lovet at lytte til dem.

- Vi har alle en interesse i, at vi fortsat sikrer den mest specialiserede viden ude lokalt, siger ministeren til DR.

Formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), har over for Altinget givet udtryk for, at han ikke deler bekymringen for, at sundhedsreformen vil føre til afspecialisering.

Se indslag om det regionale bosted Kærvang på Mors, der har succes med at fjerne medicinen til demente: 

Indslag 20/12-2018: Antallet af demente som får antipsykotisk medicin mod deres sygdom skal ned. På Mors sløjfer de medicinen til de demente beboere.

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.