Friskoler sikrer fødekæden

Friskolerne forsøger at ruste sig selv til fremtiden ved at oprette fribørnehaver. På den måde forsøger man at sikre fødekæden til friskolerne. De sidste år er antallet af fribørnehaver steget markant i Midt- og Vestjylland

Når forældre i Midt- og Vestjylland skal ud og finde en pasningsordning til de små, så søger de i stigende grad mod de private tilbud. Antallet af fribørnehaver er steget markant de sidste seks år.

I 2007 var der 55 privatejede børnehaver. I 2013 var det tal 83. Og stigningen har også betydet, at fribørnehaverne har haft fremgang i antal børn på trods af faldende børnetal, mens de kommunale børnehaver har haft en markant tilbagegang. Antallet af børn i fribørnehaverne er steget med cirka 1300, mens det i de kommunale er faldet med cirka 4500.

Sikrer fødekæden

En del af grunden til stigningen skal findes på friskolerne. De sidste år er der kommet et markant fokus på at sikre fremtiden, så børnene ikke skal hentes udefra, men kan hentes fra skolens egen børnehave.

Et af de steder er Tange Kristne Friskole. I 2015 står en fribørnehave færdig lige ved siden af friskolen. Og den skal sikre fødekæden i fremtiden.

- Når man ser på erfaringen fra andre steder, tyder det på, at det er en nødvendighed. Og de andre ser også en positiv udvikling, og deres børnehavetilbud er vokset på få år, siger Vagn Bodilsen, der er skoleleder på Tange Kristne Friskole.

Frivuggestuer er næste skridt

Fra 2007 blev det muligt at få fribørnehaver ind under friskoleloven. Det betyder at skole og børnehave kan være en samlet enhed. Og fra august i år bliver det samme muligt for frivuggestuer.

I Mammen har de tyvstartet på det projekt. Friskolen har overtaget den kommunale børnehave. Og vuggestuen er også blevet en frivuggestue. Dermed kan børnene blive i samme hus fra de er 0 til de går ud af skolen.

- En af fordelene ved at have en vuggestue er, at man bliver sin egen fødekilde ind til børnehaven. Dernæst til skolen. Og det er meget få børn, som vi ikke sender over i skolen, siger Linda Jensen, der er institutionsleder for 0.-6. klasse på Mammen Fribørnehave og Vuggestue.

I alt er der 442 fribørnehaver på landsplan.