Frafalden alternativist starter parti uden ideologi

Tidligere medlem af Alternativet lancerer Lykkepartiet. Målet er markante ændringer af demokratiet.

Det tidligere folketingsmedlem for Alternativet René Gade lancerer fredag formiddag et nyt parti kaldet Lykkepartiet.

Partiet har ifølge det udsendte materiale ingen ideologi, og kandidaterne må inden for brede rammer mene, hvad de har lyst til.

Partiet har parolen: "Trygge når vi går i seng og frie når vi vågner".

Og så vil partiet arbejde for en grundlæggende ændring af demokratiet ved blandt andet at diktere, at statsministre og ministre ikke må sidde i Folketinget og ikke må udskrive folketingsvalg.

- Vores holdninger er ikke bedre end andres. Vi er forskellige og parate til at blive klogere på hinandens viden og egne blinde vinkler.

BLÅ BOG: RENÉ GADE

- Med den simple, men svære erkendelse vil vi begynde at genskabe tilliden til politikerne og det politiske system. Derfor søger vi indflydelse demokratisk, skriver partiet i en uddelt folder.

Valgt i Vestjyllands Storkreds

Initiativtager til partiet er René Gade. Han var fra 2015 til 2019 medlem af Folketinget for Alternativet for Vestjyllands Storkreds.

Han stillede ikke op for partiet ved valget i juni 2019 og meldte sig i juli samme år ud af partiet.

quoteVi har ingen vælgerorganisation. Vi har intet partiprogram. Vi har kun vores folkevalgte politikere som medlemmer. De arbejder for hele befolkningen ved at stille op hos Lykkepartiet.

Pressemeddelelse fra Lykkepartiet.

Nu starter han altså Lykkepartiet, der på linje med Alternativet har som formål at ændre den måde, der bliver ført politik på i Danmark.

Det indebærer blandt andet, at partiet ikke vil være organiseret på samme måde, som andre partier.

- Vi er ikke styret af nogen ideologi. Når vi ser på opgaverne, går vi nysgerrigt til dem med inddragelse og kritiske spørgsmål og uden foruddefinerede svar.

- Vi har ingen vælgerorganisation. Vi har intet partiprogram. Vi har kun vores folkevalgte politikere som medlemmer. De arbejder for hele befolkningen ved at stille op hos Lykkepartiet, skriver partiet.

"Uden mudderkast eller skjulte dagsordener"

Politikere i partiet skal ifølge det fremsendte materiale "ærligt" sige, hvad de mener. Dog med respekt for andres holdninger og "uden mudderkast eller skjulte dagsordener". De vil også stemme, som de lyster i Folketinget.

Partiets idéer indeholder - ud over at statsministre og ministre ikke må være medlemmer af Folketinget - blandt andet, at politiske udspil skal være "retvisende kommunikeret", og at ministre skal kunne afsættes, hvis en tredjedel af Folketinget stemmer for.

Partiet vil også ophæve folketingsmedlemmers immunitet, forpligtige folketingsmedlemmer til praktikforløb, tvinge medier til at angive politiske kilder til artikler og mindske partistøtten.

Et andet punkt er, at folketingsmedlemmer skal tvinges til at deltage i en af to årlige udviklingsdage.

- hvor formålet er at fremme samarbejdet for eksempel gennem idræt, leg, ledelses- og kommunikationsøvelser - på tværs af partierne.

Lykkepartiets demokratiske program:

 1. Statsministeren skal findes udenfor det politiske system. Partierne bag regeringsgrundlaget skal udpege en erfaren leder, som skal føre regeringsgrundlaget ud i livet.
 2. Hvis et folketingsmedlem udpeges til minister, skal vedkommende træde ud af Folketinget resten af valgperioden.
 3. Statsministeren skal udpege tre kandidater til hver ministerpost, og så skal Folketinget vælge ministrene.
 4. Folketingsvalg skal udskrives hvert fjerde år på en fast dato, så den siddende statsminister ikke længere kan udskive valg, når han/hun står godt i meningsmålingerne.
 5. Politikerne skal ikke kunne bestemme deres egen løn og pension. Derfor skal Vederlagskommissionens anbefalinger fra 2016 opdateres og træde i kraft.
 6. Man må ikke få lovforslag og politiske udspil til at se bedre ud, end de er. Der skal være åbenhed om slagsider og kendte mangler.
 7. En minister skal gå af, hvis vedkommende afsløres i at lyve eller modarbejde folkestyret.
 8. Hastelovgivning skal begrænses, så man kun kan haste en lov igennem, hvis det er absolut nødvendigt af hensyn til nationens sikkerhed.
 9. Folketingsmedlemmers immunitet skal ophæves.
 10. Folketingsmedlemmers geografiske spredning skal fremmes ved brug af teknologi. For eksempel foreslår partiet flere onlinemøder og digital afstemning.
 11. Folketingsmedlemmer må maks. deltage i to internationale udvalgsrejser årligt, medmindre det er for egen regning.
 12. Alle folketingsmedlemmer skal i tre ugers praktik om året indenfor et relevant fagområde.
 13. MF'ere og ministre skal hvert år deltage i en udviklingsdag, hvor de - på tværs af partierne - skal øve sig i at samarbejde gennem leg, idræt og kommunkationsøvelser.
 14. Partiet vil indføre 'mediedeklaration', så kilden fremgår hver gang, en artikel offentliggøres i et medie på baggrund af en henvendelse fra et parti eller en politiker.
 15. Der skal opbygges en fælles vidensbase og ekspertoversigt for alle fagområder, så det ikke er netværk, partistørrelse, erfaring og den slags, der afgør om den enkelte folkevalgte får adgang til relevante oplysninger.
 16. Lobbyregisteret skal genindføres.
 17. Offentlighedsloven skal tilpasses, så den ikke kan udnyttes til mørklægning.
 18. Der skal være øget åbenhed om bidrag til politiske partier, kandidater og vælgerforeninger. Alt over 2.400 kroner skal være offentligt tilgængeligt.
 19. Der skal være åbenhed om det, når organisationer og virksomheder indtræder i offentlige råd og kommissioner.
 20. Folketingsgruppestøtten skal føres tilbage på 2016-niveau, så politikerne i højere grad må samarbejde og søge viden udenfor det partipolitiske og hos Folketingets ikke-partiske medarbejdere. Det sparede beløb skal investeres i en styrkelse af Folketingets ekspertkompetencer.

/ritzau/


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.