Fra bøde til klip: Hårdere straf skal mindske antallet af trafikdrab

Selvom der stadig dør færre og færre i trafikken, skal uopmærksomhed på vejene nu straffes hårdere.

Politiet er nu klar til at give et klip i kørekortet, hvis man taler i håndholdt telefon under kørslen. Foto: Rådet For Sikker Trafik

Det kan være fristende at tage den ringende telefon i tasken eller at trykke adressen ind på GPS’en, mens man kører lige ud af landevejen.

Fra på tirsdag den 10. september bliver der dog i den grad slået hårdere ned på den type uopmærksomhed i trafikken. Det skriver Rådet for Sikker Trafik.

Færdselslovens § 55a

”Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater”

 

Bemærk: Det er også forbudt at bruge udstyret håndholdt, selvom det er slukket eller ikke har forbindelse til nettet.

 

Husk at selvom du bruger mobilen håndfrit, skal du altid ”optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres”, som der står i færdselslovens § 3 stk. 1.

 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Se mere

Uopmærksomhed er i dag årsag til cirka hvert tredje trafikdrab, og selvom antallet af trafikdræbte er faldet over årene, er der stadig et godt stykke vej endnu.

Det betyder derfor nu, at hvor det før ”blot” udløste en bøde, får man nu også et klip i kørekortet, hvis man eksempelvis taler i håndholdt telefon, håndterer sin GPS eller fifler med sin computer eller tablet under kørslen.  

Det betyder, at man fra på tirsdag får et klip i kørekortet, en bøde på 1.500 kroner samt en bøde på 500 kroner til Offerfonden, hvis man overtræder loven.

Ingen mobil under køkørsel

I Midt- og Vestjylland blev der i 2018 dræbt 33 personer i trafikken. På landsplan var det 171, og selvom tallet stadig er højt, er det det næstlaveste antal i 10 år.

Udover uopmærksomhed er for høj fart en af de helt store årsager til de mange dødsulykker. Men hvor det før kun var fart, der udløste klip, gør uopmærksomhed det nu også i håbet om at mindske antallet af dødsulykker yderligere.

Reglerne gælder også, selvom man holder stille for enten rødt eller i en kø.

Offerfonden

Offerfonden er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. januar 2014 med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

 

Offerfondens midler hidrører fra betaling af offerbidrag fra bl.a. personer, der er idømt betinget eller ubetinget fængsel for overtrædelse af straffeloven eller andre love, og fra personer, der har vedtaget et bødeforelæg eller er idømt en bøde for overtrædelse af straffeloven, samt fra personer, der vedtager eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller kørselsforbud for overtrædelse af færdselsloven.

 

Det forventes, at Rådet for Offerfonden hvert år vil uddele ca. 28 mio. kr.

 

Kilde: Offerfonden.dk