Forsvaret mangler personel til nye Seahawk-helikoptere

Indkøbet af ni nye Seahawk-helikoptere og en udvidelse af personalet i Karup sætter Forsvaret under pres. De kan ikke finde 50 nye medarbejdere.

Forsvaret har købt ni Seahawk-helikoptere, og de fire første er allerede landet i to nybyggede hangarer i Karup. De nye indkøb betyder en udvidelse af piloter og flymekanikere i Karup.

I alt skal Forsvaret finde 50 nye medarbejdere, men de oplever store problemer med at rekruttere nyt og kvalificeret personel.

- Den primære udfordring bliver at få nyt teknisk personel. Det er alt fra tekniske officerer til manuelle flyveteknikere, siger Henrik Kanstrup, oberst og chef for Helickopter Wing Karup.

Omskolingen til de nye Seahawk-helikoptere foregår på samme tid med, at den gamle flåde af maritime helikoptere skal holdes flyvende. Det øger presset på de nuværende medarbejdere.

- Det er komplekst, fordi det er de samme mennesker, der opererer begge typer, indtil vi faser den gamle helikopter ud ved udgangen af i år, siger Henrik Kanstrup.

Den nuværende situation betyder masser af overarbejde, og det er et problem, som tillidsfolk tidligere har påpeget. Det er dog heller ikke lige til at få nyt personel, siger Henrik Kanstrup.

- De bliver uddannet i USA, både teknisk og operativt personel, og så kommer de hjem og begynder at løse vores opgaver på den måde, som vi traditionelt har gjort det på de gamle helikoptere, forklarer Henrik Kanstrup.

Bedre til at fange de unge

I Forsvaret er de godt klar over, at der er tale om et alvorligt problem, som de er tvunget til at forholde sig til – specielt hvis de skal undgå, at situationen på sigt bliver værre.

- Omkring flymekanikere, som er et tilbagevendende problem, er vi nødt til at kigge på, hvordan vi kan skabe bedre viden om vores arbejdsplads således, at vi kan fange de unge mennesker på gaden og få dem ind i Forsvaret og uddannet og ud at arbejde med de her nye, fine helikoptere, siger Henrik Kanstrup.

Den første Seahawk-helikopter kom i luften for første gang i 2006. Den er knap 20 meter lang og vejer godt 10 tons. Ud over de to piloter er der plads til op mod seks mand i helikopteren.

Tophastigheden er på 333 kilometer i timen, og den kan komme vidt omkring og løse opgaver i en radius på godt 450 kilometer. Forrest sidder både kameraer, dagslys-kameraer og lasere, der bliver brugt til at finde mål både om natten og om dagen.