Første randszonesag endelig for retten

Sagen mod landmand Poul Blak Bojer fra Thy, der nægtede at udlægge randzoner er nu for 4. gang berammet til retten.

Landmand Poul Blak Bojer ser nu ud til endelig at få sin randzone-sag for retten. Siden 2013 har han været sigtet og senere tiltalt for ikke at efterleve loven om randzoner. Tre gange tidligere har sagen været på vej i retten, men fordi sagen skal fungere som principiel prøvesag for anklagemyndigheden har det endelig retsopgør ladet vente på sig. Sagen er nu berammet til den 11. og 12. december.

Sagen kort

Randzoneloven betød at landmænd skulle braklægge en zone på ti meter ned til vandløb for at nedbringe mængden af kvælstof i vandet. Poul Blak Bojer og en række andre landmænd har nægtet at følge loven, fordi de mener, den er i strid med Grundlovens bestemmelse om den private ejendomsret.

Poul Blak Bojer ser nu frem til endelig at få sin sag for retten. han er overbevist om, at han vinder sagen.

- Jeg er fuldstændig sikker, for hvis vi taber den her sag, så skal de til at se på Grundloven efterfølgende, og det vedrører jo ikke kun landmænd. Så er det jo ejendomsretten i al almindelighed, der ikke er sikret via Grundloven, og det mener jeg ikke, det danske samfund kan leve med," siger Povl Blak Bojer.

Sagen, der altså er den første af sin art, kører i retten i Holstebros retslokaler i Thisted.