Forslag: Københavnere skal holde sig fra bredbåndspenge

Bredbåndspuljen skal kun have fokus på at forbedre dækning i landområder, mener Landdistrikternes Fællesråd.

Med 60 millioner kroner ekstra i puljen er der nu flere penge at søge fra den bredbåndspulje, som giver tilskud til områder med dårlig dækning.

Regeringen og Dansk Folkeparti er nemlig blevet enige om at øge puljens størrelse til 100 millioner i år.

Men hos Landdistrikternes Fællesråd havde næstformand Karsten Gram gerne set, at beløbet var endnu større.

- Vi har stor respekt for, at der nu kommer et ekstra hug på 60 millioner, men indsatsen skal også gerne fortsætte kontinuerligt de kommende år og gerne med flere penge. For det er vigtigt, at pengene bliver lagt i landområderne og ikke i Storkøbenhavn, siger han.

Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer 48 kommuner i hele landet, har tidligere kritiseret udmøntningen af puljen, fordi mange ansøgninger fra yderområder er blevet afvist, mens der er givet millioner til hovedstaden.

Også hos Dansk Energi mener man, at puljens udformning kunne indrettes bedre, siger Thomas Woldiderich, branchechef for telepolitik i Dansk Energi.

- Bredbåndspuljen skal repareres, inden man poster flere penge i den. Den skal først og fremmest afgrænses geografisk, så den kun omfatter tyndt befolkede områder - det kan baseres på postnumre.

- I byerne skal markedskræfterne kunne levere. Ellers har vi i Danmark spillet fallit i forhold til en markedsbaseret udrulning af bredbånd, siger Thomas Woldiderich.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vil gerne tage en diskussion om, hvordan man kan sikre den bedst mulige anvendelse af pengene.

- Når vi har gennemført dette års uddeling af puljen, vil vi sætte os ned og se på, om der er mulighed for at stramme op på kriterierne.

Hos Dansk Erhverv er man især skeptisk over for puljens størrelse.

- Hensigten er da god, men det er forsvindende få husstande, der får glæde af regeringens julegave.

- Sidste år gav 80 millioner kroner for eksempel kun hurtigt bredbånd til 3700 husstande, siger chefkonsulent Poul Noer.

Bredbåndspuljen er fortsat en forsøgsordning, og det er endnu ikke besluttet, om midlerne for 2018 og 2019 skal udmøntes, fastslår Lars Christian Lilleholt.

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, er enig i, at pengene fra puljen i for høj grad går til Region Hovedstaden.