Forskningsmillioner til Vestjylland

Alle Folketingets partier har i dag indgået aftalen om "Forskningens Finanslov." Og det betyder, at der er millioner på vej til Vestjylland.

Alle Folketingets partier har i dag indgået aftalen om "Forskningens Finanslov."  Og det betyder, at der er millioner på vej til Vestjylland.

- Venstre har presset hårdt på for at få afsat midler til forskning i kystturisme, hvor der er lavet en ramme på 10 millioner kroner, der skal udmøntes via Videncenter for Kystturisme som erhvervsphd.-projekter. Det er helt, helt afgørende for at opkvalificere vidensgrundlaget inden for kystturisme, siger Esben Lunde Larsen, forskningsordfører for Venstre.

Millioner til Skjern Å-laksen

Ud over de 10 millioner kroner til Videnscenter for Kystturisme, så bliver der også afsat 15 millioner kroner til forskning inden for Skjern Å-laksen. Dette skal også styrke den vestjyske turisme.

- Det er særdeles vigtig for hele Skjern Å-systemet og den turisme, der er afledt heraf, at laksebestanden sikres, slutter Esben Lunde Larsen.

Yderområderne må ikke glemmes

Sammen med de mange millioner vil politikerne gerne have sikret flere forskningsbaserede arbejdspladser i Vestjylland.

-  Det er vigtigt at sende et signal om, at forskningspuljen ikke kun skal komme de store forskningsbyer til gode. De skal også komme yderområderne til gode, slutter Esben Lunde Larsen.