Forskere: Ulvehegn dur ikke

Forskere fra Aalborg Universitet har undersøgt virkningen af de ulvehegn, der blandt andet er opsat ved en fåreavler ved Ulfborg. Og her kan ulvene både komme under og over.

Ulvene kan både komme under og over de strømførende ulvehegn, som netop skal holde ulvene væk. I hvert fald hvis man bygger efter Miljøstyrelsen anbefalinger med en højde på 90-100 centimeter og med lav spænding. Det viser et nyt forsøg og specialestudium, som forskere fra Aalborg Universitet har gennemført hos Ree Parks ulve på Djursland. 

 
 

Hos Ree Park holder de ulvene inde med hegn på 3,5 meters højde og flere tråde med en kraftig spænding. Direktør for Ree Park, Jesper Stagegaard, ved godt, at det er svært at kopiere for fåreavlere, men på baggrund af undersøgelsen, mener han også, at mindre kan gøre det.

- Det kommer an på terrænet, men jeg vil vurdere at hegnet skal være mellem 1,2 og 1,5 meter højt, og så skal der være flere strømførende tråde, og der skal bare være spænding på, og det skal ses efter jævnligt, siger direktøren.

Ulvehegn skal være højere og kraftigere

Direktøren for Ree Parks anbefalinger ligger ikke overraskende op af de resultater, som forsøget med forskellige ulvehegn hos deres ulve har vist.

quote- Det handler i dag om at holde rovdyr ude og ikke at holde husdyr inde. Det kræver et højere og kraftigere strømførende hegn med fem eller seks tråde i stedet for bare en eller to. 

- Jesper Stagegaard, Direktør, Ree Park

Ulvenes forcering af hegnet er blevet dokumenteret med en række billeder, hvor ulvene nemt både springer over og går under hegnet. Det mener forskerne bekræfter, at Miljøstyrelsens anbefalede hegnshøjde på 90-100 centimeter ikke er tilstrækkeligt for at holde ulvene ude af indhegningerne. I stedet har forskerne forsøgt sig med en kraftigere strømførende gummitråd, som ser ud til at virke. 

- Vores forsøg viser, at denne opsætning med en strømførende gummitråd henholdsvis 20 cm over og under det traditionelle fårehegn er et langt bedre værn mod ulve end det traditionelle hegn alene. Vi anbefaler en hegnshøjde på 115-145 cm som et mere effektivt hegn mod ulve, lyder det i rapporten.

Forskerne erfarede også, at spændingen på hegnet var vigtig. Den anbefalede spænding fastsat af Miljøministeriet er 2,5 kV. Men en spænding på mellem 2,4 – 4,7 kV afskrækkede ikke ulvene, selv om de formentlig rørte ved tråden, når de kravlede under hegnet.

 
 

- Spændingen bør være på mindst 5 kV for at afskrække ulve effektivt, lyder konklusionen. 

I rapporten tager forskerne forbehold for, at ulvene i forsøget var i fangenskab og mætte. Vilde ulve vil formentlig have en større motivation for at forcere hegnet end ulve i fangenskab, som fodres jævnligt lyder det. Og så vil forskerne gerne undersøge nærmere, om det fugtige klima, som vi generelt har i Danmark kan have betydning for hegnets effektivitet, da våd vegetation og nedfaldne grene på strømførende tråde kan aflede og gøre hegnet ineffektivt.

Læs hele rapporten her.