Forbudt at fange østers i Nissum Bredning

Fødevareministeren har sat en stopper for al fangst af østers i Nissum Bredning i Limfjorden. Østersfiskerne frygter nu, at fødevareminister Mette Gjerskov er i gang mad at tage livet af erhvervet.

Østers er en eftertragtet delicatesse, der traditionelt bliver fanget i den vestligste del af Limfjorden. Nu har fødevareminister Mette Gjerskov indført totalt stop for alt østersfiskeri i netop Nissum Bredning.

- Vi har en mistanke om, at det handler om at udfase østersfiskeriet totalt, siger Reinhardt Schmidt, formand Limfjordsfiskernes Østerforening.

I følge ministeriet har de seneste par kolde vintre gjort det svært for østers at yngle. På få år er 75 procent af bestanden af østers forsvundet i Nissum Bredning. Situationen er kritisk.

- Naturligvis er jeg ikke ude på at stoppe noget erhverv, men vi må sikre en bæredygtig fremtid - også for østersfiskeriet, siger fødevarminister Mette Gjerskov.

I dag er der godt 30 fiskere, der lever af at fange østers i Limfjorden. I år er østerskvoten på 200 tons. Sidste år var den 450 tons.