Forældre frygter besparelser på pasningsområdet

En ny undersøgelse fra BUPL viser, at otte ud af ti forældre frygter besparelser på pasningsområdet. Med god grund siger pædagogernes fagforbund.

Færre ansatte i daginstitutionerne og mindre omsorg for børnene.
    
Det er et scenarie, der vækker bekymring blandt landets forældre ved udsigten til regeringens planlagte omprioriteringsbidrag. Det skriver Avisen.dk.
    
I en ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Epinion for fagforeningen BUPL og Forældrenes Landsorganisation (FOLA) svarer mere end otte ud af ti forældre, at det vil få stor eller meget stor betydning for deres families hverdag, hvis der kommer besparelser, der medfører flere børn per pædagog.

BUPL: Regeringen skal tage forældrene seriøst

Samtidig svarer tre ud af fire af de adspurgte, at det er utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende, at deres kommune skal betale et omprioriteringsbidrag.
    
Det er et tydeligt signal, mener formand for BUPL Elisa Bergmann, som beder regeringen tage forældrenes bekymring alvorligt.
    
- Omprioriteringsbidraget forventes at koste op mod 2600 pædagogiske stillinger. Det er katastrofalt. Især set i lyset af, at normeringerne på børneområdet ligger på et historisk lavt niveau, siger hun i en pressemeddelelse.
    
Hos regeringspartiet Venstre er finansordfører Jacob Jensen ked af at få skudt i skoene, at regeringen bærer ansvaret, hvis kommunerne vælger at fyre pædagoger.
    
- Jeg forstår godt forældrenes bekymring, når BUPL og flere af landets borgmestre rejser rundt med de her historier. Men jeg bliver nødt til at skyde det tilbage og sige, at det er altså en prioritering, man skal tage lokalt i forhold til, hvordan økonomien i kommunen overordnet ser ud, siger han til Avisen.dk.

Forhandlinger i gang

Omprioriteringsbidraget betyder, at kommunerne skal aflevere én procent af deres serviceudgifter til staten fra 2016 til 2019. Det svarer til 2,4 milliarder kroner om året, som så skal omfordeles til andre områder.
    
I 2016 har kommunerne imidlertid fået 1,9 milliarder kroner fra omprioriteringsbidraget tilbage - dog til prioriterede udgifter.
    
Regeringen og Kommunernes landsforening forhander i øjeblikket om kommunernes økonomi for 2017, hvor omprioriteringsbidraget spiller en vigtig rolle. Ifølge Jacob Jensen er der lagt op til, at kommunerne vil få omprioriteringsbidraget tilbage.
    
Alligevel er der god grund til bekymring, mener formand for FOLA, Dorthe Boe Danbjørg.
    
- Vores børns hverdag tåler ganske enkelt ikke flere forringelser. Det er dem, der mærker konsekvenserne af politikernes prioriteringer. Og det er dem, der mærker, når der nu skal omprioriteres. For omprioritering betyder forringelser. De mærker det her og nu, men også på den lange bane.
    
Jacob Jensen mener dog sagtens, det kan lade sig gøre for kommunerne at finde en procent på budgettet, uden at det behøver gå ud over kernevelfærden. Det kan blandt andet ske ved flere udbud af opgaver, bedre indkøb og en mere effektiv administration, siger han og tilføjer, at mange kommuner allerede er dygtige til det.
    

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.