For få ansatte i ældreplejen kan få borgere til at savne bad og gulvvask

Ifølge KL og FOA er store problemer med at rekruttere medvirkende til, at ældre må undvære bad og rengøring.

Mange ældre borgere oplever ifølge en ny undersøgelse, at de ikke kan få den hjælp til rengøring eller bad, som de har brug for.

Undersøgelsen er foretaget af Danmarks Statistik for Ældre Sagen og beskrevet i Jyllands-Posten mandag.

Hos Kommunernes Landsforening (KL) kan formanden for sundheds- og ældreudvalget, Jette Skive (DF), sagtens genkende billedet af manglende hjælp.


Gennemsnitslig visiterede hjemmehjælpstimer per uge for 65+-årige (2020)

Rengøring halter

Det samme viser sig nemlig også i de undersøgelser, som kommunerne selv får lavet, af borgernes oplevelse af ældreplejen. Her er mange godt tilfredse med plejen, men mindre tilfredse med rengøringen.

Det skyldes blandt andet, at det ikke er muligt at få de ansatte, som der er brug for, siger hun.

- Vi er nødt til at prioritere hårdt, når pengene mangler, og vi har svært ved at rekruttere, siger Jette Skive.

- Den basale pleje skal vi jo leve op til - som livsvigtig medicin, sårpleje og væske, siger hun.

Det betyder jo så, at rengøringen ryger ned ad prioriteringslisten.

Og det er hverken tilfredsstillende for de ældre eller de ansatte, fortæller Torben Klitmøller Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren i fagforbundet FOA.

- Vi mangler simpelthen hænder. Konsekvensen er, at vi har ældre, der ikke får den service, som de bør kunne forvente.

- Samtidig har vi nogle ansatte, der går hjem fra arbejde med dårlig samvittighed, fordi de ikke har kunnet udføre deres arbejde godt nok, siger han.

Tusindvis af ledige stillinger

FOA har indsamlet tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De viser, at knap fire ud af ti forsøg på at ansætte social- og sundhedsmedarbejdere i juni i år var forgæves.

Det svarer til omkring 8500 stillinger, som enten forblev ubesatte, eller hvor der blev ansat en uden de rette kvalifikationer.

I KL har man længe arbejdet på at få flere hænder til ældreplejen. Men der er ikke noget "quickfix", lyder det fra Jette Skive. På længere sigt handler det om at få flere ind på uddannelserne.

Ifølge FOA vil lavere sygefravær nu og her kunne afhjælpe problemet.

- Det bedste er at få sygefraværet ned, for så får vi nogle hænder med det samme.

- Det handler om at få arbejdsglæden tilbage og få lov at bruge sin faglighed og få lov at gøre et ordentligt stykke arbejde. Det vil hjælpe rigtig meget, siger Torben Klitmøller Hollmann, som blandt andet foreslår, at rengøringen overlades til personale uden sundhedsfaglig uddannelse.

I undersøgelsen svarer hver tredje ældre, at de ikke får gjort rent, når de har behov for det.

Samtidig angiver hver femte ældre hjemmehjælpsmodtager, at de ikke kan komme i bad eller blive vasket, når de har behov for det.

Undersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit på knap 1500 hjemmehjælpsmodtagere over 65 år.