Fødevareministeren: Landbruget skal igen reducere udledningen af kvælstof

I 2021 skal landmænd igen reducere mængden af kvælstof, der risikerer at ende i blandt andet søer og åer.

Næste år skal de danske landmænd nedbringe udledningen af kvælstof i landbruget med lidt mere en 3.500 tons. Det skal ske ved at plante målrettede efterafgrøder eller tidligt såede vinterafgrøder.

Kravet til reduktion af kvælstof i 2021 er på niveau med kravet for 2020.

- Landmændene leverede en kæmpe indsats i år. Vi har behov for, at de leverer ligeså flot næste år, så vi fortsat kan beskytte vores vandmiljø og få kvælstofudledningen ned, siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Kvælstofreguleringen skal bidrage til, at tilstanden i de danske søer, åer, fjorde og have forbedres. De målrettet efterafgrøder kan udover at reducere kvælstofudledningen også være med til at nedbringe udledningen af drivhusgasser, fordi planterne optager CO2.

- Vi har høje ambitioner på miljøets og klimaets vegne, og vi skal levere på de indsatser, som er nødvendige, siger Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Enkelte kystvandoplande har ikke nået reduktionskravet for 2020. Landmænd i de områder kan derfor se frem til at skulle indhente den manglende indsats fra 2020 næste år, mens de samtidig skal leve op til de nye krav.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.