Flertal bag aftale om at give tidlig pension til flere nedslidte

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er enige om tidligere pension for borgere, der er nedslidte efter lang tid på arbejdsmarkedet.

Hvis en borger maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen efter lang tid på arbejdsmarkedet, får vedkommende ret til tidligere pension. Man skal have arbejdet i 20-25 år.

quoteDet er samlet en aftale på seks milliarder frem til 2025

Troels Lund Poulsen (V), beskæftigelsesminister

Man kan søge om adgang til ordningen seks år før pensionsalderen. I dag er det fem år.

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er enige om tidligere pension for borgere, der er nedslidte efter lang tid på arbejdsmarkedet.

- Det har været lange og konstruktive forhandlinger, som har strakt sig over en del måneder.

- Det er samlet en aftale på seks milliarder frem til 2025, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Ordningen vil rumme over 17.000 personer, men det står endnu ikke klart, om det kun er borgere i denne ordning, eller om det også omfatter borgere på andre ydelser.

- Vi giver nu folk en ret, som er meget klarere defineret, end det har været før, og det vil gøre en forskel, siger Troels Lund Poulsen.

Hvis man ikke har arbejdsevne, vil man ikke blive henvist til andre job som i dag. For eksempel kan en murer, der ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, ikke blive henvist til et job i en butik.

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal træffe afgørelse om, hvem der kan få tidlig pension ved nedslidning. Der har dog været spekuleret i at lade arbejdsmedicinske klinikker stå for det.

Ydelsen under seniorpension svarer til niveauet for førtidspension på 18.875 kroner per måned for enlige og 16.044 per måned for gifte eller samlevende.

Aftalen indeholder desuden en mulighed for, at seniorer kan komme hurtigere i fleksjob på deres nuværende arbejdsplads.

Seniorer får en skattelettelse, når de arbejder ved siden af folkepensionen. Der afsættes en pulje på 100 millioner kroner årligt til at forebygge nedslidning.

En kommission skal undersøge konsekvenserne af den stigende pensionsalder, som blev aftalt med velfærdsaftalen fra 2006.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) åbnede for nylig op at ændre på ordningen efter 2040, da der på det tidspunkt vil være samfundsøkonomisk råd til det.

I dag findes der en ordning for seniorførtidspension, men langt færre end ventet har fået adgang til ordningen. Derfor har der været et ønske om at lempe den.

- Jeg vil garantere, at vi hvert år vil følge op på tallene, siger Troels Lund Poulsen.

Der har været forhandlinger i flere måneder, efter at Socialdemokratiet i januar foreslog en ret til tidligere pension for nedslidte eller folk med lang tid på arbejdsmarkedet.

Den ny seniorpension skal træde i kraft fra 2020 og erstatte den nuværende seniorførtidspension.

/ritzau/


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.