Flere patienter spændes fast - Stigning højest i Midtjylland

Der bruges i højere grad tvang i psykiatrien. Stigningen i brugen af fiksering er højest i Region Midtjylland.

I 2014 satte man et mål, som hed, at man ville halvere brugen af tvang i psykiatrien frem til år 2020. Udviklingen går dog den forkerte vej, da brugen af bæltefiksering steg i 2016 - Især i Region Midtjylland. Det skriver DR Nyheder. 

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der landet over er sket en stigning i antallet af bæltefikseringer. Det er bekymrende, mener man hos Sundhedsstyrelsen. 

- Det bekymrer os meget, fordi det at bruge tvang over for patienter er meget indgribende. Det bliver jo opfattet som et decideret overgreb mod patienterne, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Janet Samuel til DR Nyheder. 

Samtidig er det muligt, at man ikke når målene for 2020. I 2014 brugte man tvang på 7,0% af psykiatriske patienter. Der var et fald i 2015, men stigningen til 2016 betyder, at der nu bruges tvang på 6,3% af psykiatriske patienter på landsplan. 

- Hvis der ikke sker en markant udvikling i retning af mindre brug af tvang, kan det blive en udfordring at nå målene i 2020, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Janet Samuel.

Størst stigning i Midtjylland

Problemet er størst i Region Midtjylland. Her blev 455 patienter bæltefikseret i 2016, hvilket svarer til 9 procent af alle indlagte i regionen. Det er en stigning fra 398 patienter i 2015, viser tallene fra Sundhedsstyrelsen. 

Bent Hansen (S) er formand for både Danske Regioner og Region Midtjylland. Han erkender, at det er gået den forkerte vej, hvad angår brug af tvang. 

- Det er rigtigt ærgerligt, for vi håbede, at vi fortsat ville se et fald, ligesom vi så det fra 2014 til 2015, siger han til DR Nyheder.

Hos Region Midtjylland går man dog stadig efter at ramme målsætningen om at halvere brugen af tvang inden 2020. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.