Flere landeveje skal bygges om

Udvalgte strækninger på de midt- og vestjyske landeveje skal bygges om, så de store modulvogntog lettere kan komme frem. Det oplyser Vejdirektoratet.

Nu går Vejdirektoratet i gang med et større ombygningsarbejde, der skal give modulvogntog mulighed for at køre på fem nye strækninger i Jylland. En af dem er strækningen Skive-Viborg.

- Når ombygningerne er færdige til efteråret, får modulvogntog bedre muligheder for at transportere varer i hele Jylland. Hvert modulvogntog erstatter rundt regnet tre almindelige lastbiler, så det kommer også til at påvirke mængden af lastbiler og på den måde også deres miljøbelastning, siger projektleder i Vejdirektoratet, Poul Pilgaard.

Der er desuden licitation på cirka 30 kryds og rundkørsler på strækningen Skjern-Tønder i slutningen af april, hvorefter Vejdirektoratet vælger en entreprenør til strækningen.

Som en del af trafikaftalen i marts 2013 er der afsat godt 30 mio. kr. til i perioden 2013-15 at udvide det danske statsvejnet med flere strækninger til kørsel med modulvogntog. Modulvogntog kræver mere plads for at kunne manøvrere end kortere vogntog, så der er ofte behov for at tilpasse vejene for at give plads til vogntogene.

Der kan være lokale gener for trafikanterne, fordi vejbanen bliver indsnævret, mens arbejdet står på.

Fakta om modulvogntog:

Modulvogntog er særligt lange vogntog, som kan transportere mere gods ad gangen end almindelige lastbiler. Allerede nu findes der et omfattende vejnet, hvor modulvogntogene må køre som led i et forsøg, der strækker sig indtil 2017.

Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog koblet sammen af to eller tre enheder såsom lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre. Det må samlet veje op til 60 tons.

Erfaringerne med modulvogntog på det nuværende vejnet viser, at det er en energi- og omkostningseffektiv transportform.

For eksempel kan to modulvogntog transportere gods svarende til tre almindelige vogntog. Samtidig giver de lange lastbiler ikke anledning til flere uheld, og transporten forurener desuden mindre, end hvis den samme mængde gods skulle transporteres med almindelige lastbiler.