Fiskeriformand: Kvotekonger skal frem i lyset

Der er behov for at få genoprettet tilliden til fiskerierhvervet efter kvote-skandalen

Danmarks Fiskeriforening vil have offentliggjort, hvor mange af de såkaldte kvotekonger, der er blevet meldt til politiet efter en rapport fra Rigsrevisionen.
    
Ifølge formand Svend-Erik Andersen er det nødvendigt for at genoprette tilliden til fiskerierhvervet.
    
- Det her gør, at man udstiller hele fiskerierhvervet som et suspekt erhverv, der har snydt og bedraget gennem en årrække. Derfor synes vi, det er vigtigt at få frem, hvor mange det drejer sig om.
    
- Det er meget alvorlige anklager om omgåelser og dokumentfalsk. Vi har 750 fartøjsmedlemmer. Jeg tror helt sikkert, at det er en meget lille andel, der er blevet politianmeldt, siger han.
    
I fiskeriforeningen har man ikke været i kontakt til medlemmer, som er blevet politianmeldt, siger formanden.
    
Politianmeldelserne kommer, efter Rigsrevisionen i en beretning har konkluderet, at forvaltningen af fiskekvoterne er blevet administreret "meget kritisabelt".
    
Det er sket gennem en årrække under skiftende ministre fra Socialdemokratiet og Venstre, fremgår det af en beretning fra Rigsrevisionen.
    
Det har betydet, at kvoterne - mod politikernes ønsker - er blevet koncentreret på få hænder, de såkaldte kvotekonger. Blandt de mulige ulovligheder er dokumentfalsk.
    
Svend-Erik Andersen afviser, at man i Danmarks Fiskeriforening har kendt til, at nogle fiskere har kunnet leve højt på ministeriets forvaltning af de danske fiskekvoter.
    
- Vi har ikke været klar over, at der ikke var styr på det, siger formanden.
    
- Vi har måske nok kunnet se, at der var noget, der i vores øjne så ud som stråmandsvirksomhed. Derfor har vi fokuseret på, at bestemmende indflydelse over kvoter også skal tælle med på den maksimale procentsats, man må have lov at eje.
    
I foreningen, der retteligt hedder Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, går man ind for at bevare kvotesystemet. Men eventuelle huller i lovgivningen bør lukkes, lyder det.
    
- Det er ikke med vores gode vilje, hvis der er stråmændsvirksomheder og slipper-skippers, som er dem, der sidder hjemme i sofaen og tjener penge på, at andre fisker deres fisk.
    
- Det har vi sagt gennem længere tid, at vi gerne vil have sat en stopper for, siger formanden.