FISKERI: Nedgang i 2012

En voldsom reduktion af kvoterne for industrifisken tobis er en vigtig årsag til, at omsætningen i dansk fiskeri i år falder efter et par ellers gode økonomiske år.

Bruttooverskuddet i 2010 og 2011 på over 900 millioner kroner ventes at falde til godt 600 millioner.Det fremgår af ny rapport om fiskeriets økonomi, som offentliggøres i dag af Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet.De danske fiskere ventes i 2012 at afsætte fisk til en værdi af 2,7 milliarder kroner. Det er et fald på 16 procent i forhold til sidste år.

Flere årsager

Ud over tobisfaldet, der skyldes hensyn til fiskebestandene, så forventer fiskeriøkonomerne et fald i makrelfiskeriet. Og generelt faldende priser på torskefisk, fladfisk, sild og jomfruhummer på mellem 5 og 20 procent trækker sammen med udviklingen i valutakurserne ned i fiskeriets samlede omsætning.

Godt rustet

Ifølge forskerne på Fiskeriøkonomisk Institut er dansk fiskeri under ét da også langt bedre rustet end for 10 år siden til at klare de svingninger, der uvægerligt kommer i fiskeriet.

 - Danmark har gjort dét, som alle EU-lande burde gøre ved at indføre omsættelige fiskekvoter, som har medført et kraftigt fald i fiskeriflåden, siger professor Peder Andersen fra Fødevareøkonomisk Institut.

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.